Tidligere års studier

OG21 setter hvert år søkelys på utvalgte emner med stor strategisk betydning for norsk petroleumsvirksomhet. Rapporter fra tidligere års studier er tilgjengelige her.

Lavutslippsteknologi for å nå 2030 klimamål:

Ny OG21-strategi (2021):

Machine learning in the petroleum industry (2020):

Forberedelser til Strategirevideringen i 2021:

Technologies for cost and energy efficiency (2019):

Hydrogen fra naturgass med CCS (2019): 

Risk assessments and impact on technology decisions (2018):

Business models and technology acceleration (2017):

Strategier for teknologikvalifisering (2015):

Teknologiutfordringer ved helårige operasjoner i Nordområdene (2015):

TTA-rapporter om teknologi for kostnadsreduksjoner (2014-2015):

 

OG21-rapporter fra enda tidligere år kan fås ved henvendelse til OG21-sekretariatet.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. juli 2024, kl. 16.17 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.