Tidligere års studier

OG21 setter hvert år søkelys på et utvalgt emne med stor strategisk betydning for norsk petroleumsvirksomhet. Rapporter fra tidligere års studier er tilgjengelige her.

Risk assessments and impact on technology decisions (2018):

Business models and technology acceleration (2017):

Strategier for teknologikvalifisering (2015):

Teknologiutfordringer ved helårige operasjoner i Nordområdene (2015):

TTA-rapporter om teknologi for kostnadsreduksjoner (2014-2015):

 

OG21-rapporter fra enda tidligere år kan fås ved henvendelse til OG21-sekretariatet.