Utvikling og bruk av maskinlæring for økt verdskaping og lavere utslipp på norsk sokkel

Rapporter fra tidligere års analyser og studier