Olje og gass for det 21. århundre

Olje- og gassstrategien var den første 21-strategien, etablert i 2001. OG21 lager rapporter som leses og brukes av alle aktørene i petroleumssektoren. Hovedstrategien blir revidert hvert fjerde til femte år. Nåværende strategi kom i november 2021. Styret for gruppen er oppnevnt av Olje- og energidepartementet.

OG21 har sammen med Rystad Energy sett på norsk sokkels rolle for europeisk energisikkerhet. Foreløpig rapport ble presentert på OG21-forum 16.november. Rapporten er nå oppdatert og tilgjengelig.

OG21-strategien ble sist revidert i 2021. Strategien viser hvordan ny teknologi og kunnskap fortsetter å være viktig for høy konkurransekraft for norsk petroleumsindustri, for reduksjon av klimagasser under produksjon og langs verdikjeder, og for å skape grobunn for nye industrier.

Industriselskap, forskningsinstitutter og universiteter har tilgang til en rekke virkemidler som skal stimulere til forskning og innovasjon. Figuren viser virkemidlene hos Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova og Gassnova som er mest relevante for aktører i petroleumssektoren.

Industristøtte i 2024 fra:

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. februar 2024, 17:58 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.