Olje og gass for det 21. århundre

Olje- og gassstrategien var den første 21-strategien, etablert i 2001. OG21 lager rapporter som leses og brukes av alle aktørene i petroleumssektoren. Hovedstrategien blir revidert hvert fjerde til femte år. Nåværende strategi kom i november 2021. Styret for gruppen er oppnevnt av Olje- og energidepartementet.

Workshops i forbindelse med dypdykkstudien om forsyningssikkerhet

01. jun 2023

Workshop om kompetanseutfordringer

26. sep 2023

Workshop for teknologigrupper

Info om prosjektet og workshops.

19. okt 2023

Tverrfaglig workshop

Info om prosjektet og workshops.

16. nov 2023

OG21-forum 2023

Workshops i forbindelse med dypdykkstudien om forsyningssikkerhet

Nomineringsprosessen for OG21 Technology Champion 2023 prisen er i gang. Kjenner du noen som fortjener prisen? Les mer om prisen og hvordan du nominerer her.

An OG21 competence workshop was held 1 June 2023 at the Research Council of Norway. Please follow the link to see a summary from the workshop.

OG21-forum 2023 skal dreie seg om den økte betydningen av norsk sokkel for energisikkerhet i Europa og hvordan teknologi bidrar til å opprettholde god forsyningssikkerhet.

OG21 skal i 2023 gå i dybden om forsyningssikkerhet fra norsk sokkel til Europa.

Les mer om studien her. 

Jan Erik Lie fra AkerBP er vinner av OG21 Technology Champion prisen for 2022. Prisen går til ildsjeler som har vært drivende for innføring av ny teknologi.

OG21-forum 2022 dreide seg om hvordan norsk petroleumsnæring kan fortsette å levere energi samtidig som den bidrar til klimagassreduksjon og energiomstilling. Opptak fra konferansen er tilgjengelig her.

Rapportene fra dypdykkstudien i 2022 om lavutslippsteknologier er nå publisert. Rapportene ble presentert på OG21-forum 16.november.

OG21-strategien ble sist revidert i 2021. Strategien viser hvordan ny teknologi og kunnskap fortsetter å være viktig for høy konkurransekraft for norsk petroleumsindustri, for reduksjon av klimagasser under produksjon og langs verdikjeder, og for å skape grobunn for nye industrier.

Industriselskap, forskningsinstitutter og universiteter har tilgang til en rekke virkemidler som skal stimulere til forskning og innovasjon. Figuren viser virkemidlene hos Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova og Gassnova som er mest relevante for aktører i petroleumssektoren.

Industristøtte i 2023 fra:

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2023, 21:06 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.