OG21-forum 2019

Info og påmelding

OG21 undersøker i år teknologi som både gir lavere kostnader og lavere klimagassutslipp.

Les om OG21-strategien, anbefalinger og oppfølging av strategien.