Olje og gass for det 21. århundre

Olje- og gassstrategien var den første 21-strategien, etablert i 2001. OG21 lager rapporter som leses og brukes av alle aktørene i petroleumssektoren. Hovedstrategien blir revidert hvert fjerde til femte år. Nåværende strategi kom i november 2021. Styret for gruppen er oppnevnt av Olje- og energidepartementet.

Tidsplan for dypdykkstudien om forsyningssikkerhet

01. jun 2023

Workshop om kompetanseutfordringer

26. sep 2023

Workshop for teknologigrupper

Info om prosjektet og workshops.

19. okt 2023

Tverrfaglig workshop

Info om prosjektet og workshops.

16. nov 2023

OG21-forum 2023

16. des 2023

Kommentarfrist

02. feb 2024

Publisering av ferdig rapport

Tidsplan for dypdykkstudien om forsyningssikkerhet

OG21 har sammen med Rystad Energy sett på norsk sokkels rolle for europeisk energisikkerhet. Foreløpig rapport blir presentert på OG21-forum 16.november.

OG21-strategien ble sist revidert i 2021. Strategien viser hvordan ny teknologi og kunnskap fortsetter å være viktig for høy konkurransekraft for norsk petroleumsindustri, for reduksjon av klimagasser under produksjon og langs verdikjeder, og for å skape grobunn for nye industrier.

Industriselskap, forskningsinstitutter og universiteter har tilgang til en rekke virkemidler som skal stimulere til forskning og innovasjon. Figuren viser virkemidlene hos Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova og Gassnova som er mest relevante for aktører i petroleumssektoren.

Industristøtte i 2023 fra:

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2023, 03:17 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.