Olje og gass for det 21. århundre

Ny OG21-rapport viser at framtidig suksess for norsk sokkel er avhengig av lave kostnader, både økonomisk og miljømessig.

Les om OG21-strategien, anbefalinger og oppfølging av strategien.

Bjørn Rudshaug i Equinor og Karl Johnny Hersvik i AkerBP er de første vinnerne av den nye prisen "OG21 Technology Champion".