Olje og gass for det 21. århundre

Utkastet ble lagt ut for kommentering 17.august. Kommentarfristen var 21.september. Endelig versjon legges fram på OG21-forum 11.november.

Ny OG21-strategi lanseres på OG21-forum, 11.november. Begrenset med fysiske plasser, og "førstemann til mølla" får plass. Forumet vil også strømmes direkte.

OG21s Technology Champion pris går til en ildsjel som har stått på for innføring av ny teknologi på norsk sokkel. Kjenner du noen som fortjener prisen? Nomineringen av kandidater har nå startet.

OG21-strategien revideres i 2021. Les om arbeidet her.

Les om gjeldende OG21-strategi, anbefalinger og oppfølging av strategien.

Industristøtte i 2021 fra:

Industristøtte 2021 bilde.PNG