OG21-forum 2019

Info og påmelding

OG21 undersøker i år teknologi som både gir lavere kostnader og lavere klimagassutslipp.

Les om OG21-strategien, anbefalinger og oppfølging av strategien.

OG21 innfører "OG21 Technology Champion"-prisen. Nominere kandidater innen 14.oktober!

Prisen deles ut under OG21-forum, 12.november.