Olje og gass for det 21. århundre

Nominere kandidater til OG21 Technology Champion 2022 prisen

Nomineringsprosessen for OG21 Technology Champion 2022 prisen er i gang. Kjenner du noen som fortjener prisen? Les mer om prisen og hvordan du nominerer her.

OG21-forum 2022 arrangeres 16.november

OG21-forum skal dreie seg om teknologi for lavutslipp og om hvordan reduksjon av klimagassutslipp kan oppnås i et komplisert energilandskap.  

OG21 gjør dypdykk i lavutslippsløsninger

OG21 skal i 2022 studere lavutslippsløsninger og se på mulighetene for raskere utvikling, implementering og skalering av de mest lovende teknologiene.

Les mer om studien her.

Tidsplan for lavutslipps-studien

2.-5.mai

TG-workshops

Idémyldring om mulige lavutslippsløsninger.

13.juni

Tverrfaglig workshop

De 6-8 viktigste lavutslippsløsningene diskuteres.

16.november

OG21-forum

Resultater presenteres og diskuteres.

Tidsplan for lavutslipps-studien

Ny OG21-strategi lansert

En ny teknologistrategi for norsk petroleumsnæring ble lagt fram på OG21-forum, 11.november. Den viser hvordan ny teknologi og kunnskap blir viktig for fortsatt høy konkurransekraft for norsk petroleumsindustri, for reduksjon av klimagasser under produksjon og langs verdikjeder, og for å skape grobunn for nye industrier.

To vinnere av OG21 Technology Champion prisen for 2021

"OG21 Technology Champion"-prisen for 2021 går til Tao Yang fra Equinor og Nadir Azam fra Rambøll. Prisen gis til ildsjeler som har vært drivende for innføring av ny, verdiskapende teknologi på norsk sokkel.

Oversikt over offentlige FoUoI-virkemidler

Industriselskap, forskningsinstitutter og universiteter har tilgang til en rekke virkemidler som skal stimulere til forskning og innovasjon. Figuren viser virkemidlene hos Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova og Gassnova som er mest relevante for aktører i petroleumssektoren.

Industristøtte i 2022 fra:

Industristøtte 2022.png

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. september 2022, 19.43 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.