Olje og gass for det 21. århundre

Olje og Gass strategien var den første 21-strategien, etablert i 2001. Strategien lager rapporter som leses og brukes av alle aktørene i petroleumssektoren. Hovedstrategien blir revidert hvert fjerde eller femte år. Nåværende strategi kom i november 2021. Styret for gruppen er oppnevnt av Olje- og energidepartementet.

An OG21 competence workshop was held 1 June 2023 at the Research Council of Norway. Please follow the link to see a summary from the workshop.

OG21-forum 2023 skal dreie seg om den økte betydningen av norsk sokkel for energisikkerhet i Europa og hvordan teknologi bidrar til å opprettholde god forsyningssikkerhet.

OG21 skal i 2023 gå i dybden om forsyningssikkerhet fra norsk sokkel til Europa.

Les mer om studien her. 

Jan Erik Lie fra AkerBP er vinner av OG21 Technology Champion prisen for 2022. Prisen går til ildsjeler som har vært drivende for innføring av ny teknologi.

OG21-forum 2022 dreide seg om hvordan norsk petroleumsnæring kan fortsette å levere energi samtidig som den bidrar til klimagassreduksjon og energiomstilling. Opptak fra konferansen er tilgjengelig her.

Rapportene fra dypdykkstudien i 2022 om lavutslippsteknologier er nå publisert. Rapportene ble presentert på OG21-forum 16.november.

En ny teknologistrategi for norsk petroleumsnæring ble lagt fram på OG21-forum, 11.november. Den viser hvordan ny teknologi og kunnskap blir viktig for fortsatt høy konkurransekraft for norsk petroleumsindustri, for reduksjon av klimagasser under produksjon og langs verdikjeder, og for å skape grobunn for nye industrier.

Industriselskap, forskningsinstitutter og universiteter har tilgang til en rekke virkemidler som skal stimulere til forskning og innovasjon. Figuren viser virkemidlene hos Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova og Gassnova som er mest relevante for aktører i petroleumssektoren.

Industristøtte i 2022 fra:

Industristøtte 2022.png

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. juni 2023, 02:53 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.