Olje og gass for det 21. århundre

OG21-forum, 11.november 2020

Informasjon og påmelding

Les om OG21-strategien, anbefalinger og oppfølging av strategien.

Les om hva som gjøres for å forberede revideringen av strategien.

Ny rapport fra Forskningsrådet viser at petroleumsforskning skaper store verdier for det norske samfunn, og at den fremtidige avkastningen kan bli formidabel med tanke på miljøgevinster.

Ny OG21-rapport viser at framtidig suksess for norsk sokkel er avhengig av lave kostnader, både økonomisk og miljømessig.

Bjørn Rudshaug i Equinor og Karl Johnny Hersvik i AkerBP er de første vinnerne av den nye prisen "OG21 Technology Champion".