Olje og gass for det 21. århundre

Olje- og gasstrategien var den første 21-strategien, etablert i 2001. Gjennom OG21 lager vi rapporter som leses og brukes av alle aktørene i petroleumssektoren. Hovedstrategien blir revidert hvert fjerde til femte år. Nåværende strategi kom i november 2021. Styret for gruppen er oppnevnt av Energidepartementet.

OG21-aktiviteter 2024

27. mai 2024

Oppstart dypdykkstudie

3. jun. 2024

Workshop TG2, TG3, TG4

11. jun. 2024

Workshop TG1, TG5

20. aug. 2024

Industriworkshop

13. nov. 2024

OG21-forum 2024

OG21-aktiviteter 2024

OG21-forum 2024 vil dreie seg om hvordan petroleumsnæringen kan nå nær-null-utslipp av klimagasser innen 2050 og hvilke teknologier vi trenger for å få til det.

OG21 går i 2024 i dypden på hvordan teknologi kan bidra til nær-null-utslipp fra petroleumsnæringen innen 2050. Les mer om studien her.

OG21 har sammen med Rystad Energy sett på norsk sokkels rolle for europeisk energisikkerhet. Foreløpig rapport ble presentert på OG21-forum 16. november 2023. Rapporten er nå oppdatert og tilgjengelig.

Årets tema var: "På lag med Europa: Teknologi som sikrer norske energileveranser gjennom det grønne skiftet".

OG21 Technology Champion prisen for 2023 går til professor Asgeir Sørensen ved NTNU og gründer og direktør Vidar Mathiesen fra InflowControl. 

OG21-strategien ble sist revidert i 2021. Strategien viser hvordan ny teknologi og kunnskap fortsetter å være viktig for høy konkurransekraft for norsk petroleumsindustri, for reduksjon av klimagasser under produksjon og langs verdikjeder, og for å skape grobunn for nye industrier.

Industriselskap, forskningsinstitutter og universiteter har tilgang til en rekke virkemidler som skal stimulere til forskning og innovasjon. Figuren viser virkemidlene hos Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova og Gassnova som er mest relevante for aktører i petroleumssektoren.

Industristøtte i 2024 fra:

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. juni 2024, kl. 23.51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.