Olje og gass for det 21. århundre

Omtrent 100 deltakere kom med verdifulle innspill på innspillsmøtene 3.-4.februar 2021. 

OG21-strategien revideres i 2021. Les om arbeidet her.

"OG21 Technology Champion" for 2020 går til Knut Henriksen fra oljeserviceselskapet Baker Hughes. Prisen gis til ildsjeler som har vært drivende for innføring av ny, verdiskapende teknologi på norsk sokkel.

Digitalt OG21-forum 2020 ble en suksess

Les mer og se video her

Maskinlæring er en spennende ny teknologi som kan bidra til å senke kostnader, øke produksjonen og redusere klimagassutslipp, viser en ny rapport fra OG21.

Ny rapport fra Forskningsrådet viser at petroleumsforskning skaper store verdier for det norske samfunn, og at den fremtidige avkastningen kan bli formidabel med tanke på miljøgevinster.

Les om gjeldende OG21-strategi, anbefalinger og oppfølging av strategien.

Industristøtte i 2021 fra:

Industristøtte 2021 bilde.PNG