Olje og gass for det 21. århundre

OG21-forum 2021 med stort oppmøte og viktige tema

Betydningen av ny teknologi og kunnskap for den videre utviklingen av petroleumsnæringen, kom tydelig fram på OG21-forum, 11.november 2021.

Opptak fra forumet er tilgjengelig her.

To vinnere av OG21 Technology Champion prisen for 2021

"OG21 Technology Champion"-prisen for 2021 går til Tao Yang fra Equinor og Nadir Azam fra Rambøll. Prisen gis til ildsjeler som har vært drivende for innføring av ny, verdiskapende teknologi på norsk sokkel.

Ny OG21-strategi lansert

En ny teknologistrategi for norsk petroleumsnæring ble lagt fram på OG21-forum, 11.november. Den viser hvordan ny teknologi og kunnskap blir viktig for fortsatt høy konkurransekraft for norsk petroleumsindustri, for reduksjon av klimagasser under produksjon og langs verdikjeder, og for å skape grobunn for nye industrier.

Industristøtte i 2021 fra:

Industristøtte 2021 bilde.PNG

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. januar 2022, 03.40 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.