Olje og gass for det 21. århundre

Undergrunnsekspert vinner OG21s Technology Champion pris

Jan Erik Lie fra AkerBP er vinner av OG21 Technology Champion prisen for 2022. Prisen går til ildsjeler som har vært drivende for innføring av ny teknologi.

OG21-forum 2022 gjennomført med 250 deltakere

OG21-forum 2022 dreide seg om hvordan norsk petroleumsnæring kan fortsette å levere energi samtidig som den bidrar til klimagassreduksjon og energiomstilling. Opptak fra konferansen er tilgjengelig her.

Nye rapporter fra OG21

Rapportene fra dypdykkstudien i 2022 om lavutslippsteknologier er nå publisert. Rapportene ble presentert på OG21-forum 16.november.

Ny OG21-strategi lansert

En ny teknologistrategi for norsk petroleumsnæring ble lagt fram på OG21-forum, 11.november. Den viser hvordan ny teknologi og kunnskap blir viktig for fortsatt høy konkurransekraft for norsk petroleumsindustri, for reduksjon av klimagasser under produksjon og langs verdikjeder, og for å skape grobunn for nye industrier.

Oversikt over offentlige FoUoI-virkemidler

Industriselskap, forskningsinstitutter og universiteter har tilgang til en rekke virkemidler som skal stimulere til forskning og innovasjon. Figuren viser virkemidlene hos Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova og Gassnova som er mest relevante for aktører i petroleumssektoren.

Industristøtte i 2022 fra:

Industristøtte 2022.png

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 10.45 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.