TG5 - Sikkerhet og arbeidsmiljø

TG5 er én av OG21s fem teknologigrupper.

Leder: Espen Forsberg Holmstrøm, Forskningsrådet

Medlemmer:

 • Berit Sørset, Norsk Industri
 • Frank Børre Pedersen, DNV GL 
 • Halvor Erikstein, SAFE
 • Håkon Aasen Bjerkeli, Industri Energi
 • Jakob Nærheim, Equinor
 • Joar Dalheim, Vysus Group
 • Lars Erik Smevold, KraftCERT
 • Pål Molander, Statens arbeidsmiljøinstitutt  
 • Roar Høydal, Petroleumstilsynet
 • Rob Schumacher,  Lundin
 • Roger Flage, Universitet i Stavanger
 • Steinar Litland, Vår Energi
 • Sølve Raaen, Kongsberg Maritime
 • William Johnsen, Norsk olje og gass