TG5 - Sikkerhet og arbeidsmiljø

TG5 er én av OG21s fem teknologigrupper.

Leder: Joar Dalheim, Vysus Group

Medlemmer:

 • Berit Sørset, Norsk Industri
 • Dag Ellingsen, Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Halvor Erikstein, SAFE
 • Håkon Aasen Bjerkeli, Industri Energi
 • Jakob Nærheim, Equinor
 • Marianne Haavardsholm Aandahl, Forskningsrådet
 • Roar Høydal, Havindustritilsynet
 • Roger Flage, Universitet i Stavanger
 • Siv Houmb, NTNU
 • Steinar Litland, Vår Energi
 • Sture Angelsen, DNV
 • Sølve Raaen, Kongsberg Maritime
 • Talar Arif, AkerBP
 • Tore Sagvolden, Proactima
 • William Johnsen, Offshore Norge

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. juli 2024, kl. 16.32 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.