TG5 - Sikkerhet og arbeidsmiljø

TG5 er én av OG21s fem teknologigrupper. Gruppen er under etablering og blir ferdig satt sammen innen desember 2020.

Leder: Espen Forsberg Holmstrøm, Forskningsrådet

Medlemmer:

  •