OG21-styret oppnevnes av OED. Styret har representanter fra industrien, forskningsmiljøer og myndigheter.

OG21-sekretariatet holder til hos Norges forskningsråd.