Styrets medlemmer

OG21-styret oppnevnes av Olje og -energidepartementet. Det består av representanter fra oljeselskap, leverandører, forskningsinstitutt, universiteter og myndigheter.

OG21-styrets representanter:

 • Stein Olav Drange, Equinor. Styreleder. 
 • Christina Johansen, TechnipFMC. Nestleder.
 • Arne Holhjem, Oljedirektoratet.
 • Kjartan Pedersen, AkerSolutions.
 • Lars Sørum, Sintef.
 • Merete Madland, Universitetet i Stavanger.
 • Morten Jensen, Schlumberger.
 • Roy Ruså, Petoro.
 • Siri Helle Friedemann, Norges forskningsråd.
 • Tove Lie, Lundin.
 • Torgeir Knutsen, observatør fra OED.
Bilde av OG21-styret. Fra venstre: Christina Johansen, Siri Helle Friedemann, Kjartan Pedersen, Stein Olav Drange, Lars Sørum, Morten Jensen, Tove Lie og Torgeir Knutsen. Merete Madland og Roy Ruså var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Fra venstre: Christina Johansen, Siri Helle Friedemann, Kjartan Pedersen, Arne Holhjem, Stein Olav Drange, Lars Sørum, Morten Jensen, Tove Lie og Torgeir Knutsen. Merete Madland og Roy Ruså var ikke tilstede da bildet ble tatt.