Styrets medlemmer

OG21-styret oppnevnes av Olje og -energidepartementet. Det består av representanter fra oljeselskap, leverandører, forskningsinstitutt, universiteter og myndigheter.

OG21-styrets representanter:

 • Elisabeth Kvalheim, Equinor, Styreleder. 
 • Arne Jacobsen, Oljedirektoratet.
 • Charlotte Skourup, ABB.
 • Finn Carlsen, Petroleumstilsynet.
 • Ingrid Anne Munz, Norges forskningsråd.
 • Kjell Morisbak Lund, Petoro.
 • Kristin Moe Elgsaas, AkerBP.
 • Lars Sørum, Sintef.
 • Merete Madland, Universitetet i Stavanger.
 • Morten Jensen, Schlumberger.
 • Pål Helge Nøkleby, Aker Carbon Capture.
 • Per Sogge, observatør fra OED.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2023, 02:28 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.