Sekretariatet

OG21-sekretariatet har kontor hos Norges forskningsråd.

Direktør: Gunnar H. Lille, ghl@rcn.no, tlf. 99 43 01 93.

Administrativ assistanse: Hanne Marie Nilsson, hmn@forskningsradet.no, tlf. 98 48 52 48.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. mai 2024, kl. 05:36 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.