TG1

Klima og miljø.

TG2

Undergrunnsforståelse.

TG3

Boring, komplettering, intervensjon og P&A.

TG4

Produksjon, prosessering og transport.

TG5

Sikkerhet og arbeidsmiljø.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juli 2022, 02.36 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.