Klima og miljø.

Undergrunnsforståelse.

Boring, komplettering, intervensjon og P&A.

Produksjon, prosessering og transport.

Sikkerhet og arbeidsmiljø.