TG1

Klima og miljø.

TG2

Undergrunnsforståelse.

TG3

Boring, komplettering, intervensjon og P&A.

TG4

Produksjon, prosessering og transport.

TG5

Sikkerhet og arbeidsmiljø.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 11.37 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.