OG21 Technology Champion 2024

Prisen "OG21 Technology Champion 2024" skal deles ut under OG21-forum, 13.november. Den går til en person eller en gruppe som har vært drivende for innføring av ny teknologi. Du kan nå nominere kandidater. Nominasjonsfristen er 11.oktober.

Asgeir Sørensen fra NTNU og Vidar Mathiesen fra InflowControl vant OG21 Technology Champion prisen i 2023. Her fra utdelingen sammen med Olje- og energiministeren Terje Aasland, og juryleder Lars Sørum. 

Med OG21 Technology Champion prisen ønsker OG21 å hedre ildsjeler som har stått på for å utvikle og ta i bruk viktig teknologi for norsk petroleumsvirksomhet. Teknologi har vært viktig for konkurransekraften til norsk sokkel og for den store verdiskapingen vi har hatt for bedrifter og samfunnet. Teknologi blir om mulig enda viktigere framover for å opprettholde konkurransekraft, redusere klimagassutslipp og for ytterligere å redusere risiko for mennesker og miljø.

Rask teknologiutvikling og -opptak skyldes ofte individer eller grupper som står på og som over tid er sentrale for at ny teknologi tas i bruk. Samarbeid på tvers av organisasjoner i innovasjons-økosystemet er ofte også viktig for at teknologi utvikles raskt fra idéer til implementering. Likeså kan mangfold for eksempel i form av faglig bakgrunn, alder, kjønn og kultur bidra til økt innovasjonsevne, og slike aspekter vil derfor også vektlegges ved vurderingen. 

Vi har nå åpnet opp for nominering av kandidater til "OG21 Technology Champion 2024". Alle nomineringer må gjøres ved bruk av dette skjemaet (lenke kommer). Fristen for nominering er 11.oktober.

Kriteriene for tildelingen er:

  1. Prisen skal gå til en ildsjel eller gruppe av ildsjeler fra forskningsmiljø, leverandørselskap, oljeselskap eller energiselskap i Norge som har vært drivende for at én eller flere teknologier har blitt tatt i bruk raskere og/eller bredere enn hva som er vanlig.
  2. Grupper bestående av folk fra flere organisasjoner som har vært sentrale for teknologiutviklingen og –opptaket, kan nomineres sammen.
  3. Teknologien(e) som ildsjelene står bak må ha skapt betydelig verdi allerede eller ha potensiale for betydelig verdiskaping framover. Verdiskaping er i denne sammenheng ikke begrenset til økonomisk gevinst, men omfatter også forbedret sikkerhet og reduserte utslipp.

Vi understreker at det er viktig med en god beskrivelse av ildsjelrollen til den eller de nominerte, i tillegg til beskrivelse av teknologien og effekter av teknologien.

Vinneren blir kåret på årets OG21-forum, 13.november.

Juryen består av:

  • Lars Sørum, juryleder. Sintef og medlem av OG21-styret
  • Runar Rugtvedt, Norsk Industri
  • Ragnhild Holme, Sokkeldirektoratet
  • Øystein Arild, Universitetet i Stavanger
  • Gunnar H. Lille, OG21-sekretariatet.

Tidligere vinnere av prisen er:

2023: To vinnere: Asgeir Sørensen for AMOS-senteret ved NTNU, og Vidar Mathiesen for autonom innstrømningsventil (AICV)

2022: Jan Erik Lie fra AkerBP for verktøy og kunnskap for undergrunnsforståelse.

2021: To vinnere: Tao Yang fra Equinor for bruk av maskinlæring for forståelse av reservoarfluider under boring, og Nadir Azam fra Rambøll for utvikling og bruk av digital tvilling for opprettholdelse av strukturintegritet.

2020: Knut Henriksen fra BakerHughes for forbedring av arbeidsprosesser for boring.

2019: To vinnere: Bjørn Rudshaug fra Equinor for automatisk borekontroll, og Karl Johnny Hersvik fra AkerBP for digitalisering.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. juli 2024, kl. 15.37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.