Brønnekspert vinner prestisjefylt teknologipris

"OG21 Technology Champion" for 2020 går til Knut Henriksen fra oljeserviceselskapet Baker Hughes. Prisen gis til ildsjeler som har vært drivende for innføring av ny, verdiskapende teknologi på norsk sokkel.

– Interessen i år for prisen har vært formidabel, sier Roy Ruså, digitaliseringsdirektør i Petoro og leder for juryen.

– Vi mottok 24 nominasjoner, og det var mange blant dem som kunne vært verdige vinnere. Juryen fikk en vanskelig oppgave, men falt til slutt ned på beslutningen om å gi "OG21 Technology Champion 2020"-prisen til Knut Henriksen.

Olje- og energiminister Tina Bru sammen med vinneren av prisen "OG21 Technology Champion 2020", Knut Henriksen (th) og juryleder Roy Ruså.

Knut Henriksen får prisen for innsatsen med å innføre en ny måte å jobbe på i eget selskap og å bidra til effektivisering av samarbeidet mellom Baker Hughes, Odfjell Drilling og Equinor.

Ved å utnytte mulighetene som ligger i nye digitale teknologier som avanserte sensorer og målemetoder, driftsovervåkning og fjernstyring, har mye av arbeidet som før ble gjort på borerigger og plattformer, blitt flyttet på land, samtidig som at kvaliteten i beslutningsunderlag er forbedret. For å få til dette ble måten selskapene jobber på internt og seg imellom, endret. De jobber nå tett sammen som én gruppe med felles mål og oppgaver.

Denne integrerte samarbeidsmodellen har blitt brukt med suksess på Johan Sverdrup-feltet, og den innføres nå på flere borerigger. Samarbeidsmodellen illustrerer godt at det å hente ut effekter av ny teknologi dreier seg om mer enn bare teknologien selv. Knut har vært en drivkraft for å få til de nødvendige endringene i Baker Hughes som gjør at ny teknologi utnyttes fullt ut.

Prisen ble delt ut av olje- og energiminister Tina Bru under OG21-forum, 11.november 2020.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juni 2024, kl. 01.15 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.