Konferanse

OG21-forum 2024 - Energi2050: Teknologi og løsninger for en utslippsfri norsk sokkel

Hvor:

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo

Når:

Onsdag 13.november, kl.09-18

Passer for:

Teknologiledere, forskere, unge, gamle, og alle som er interessert i energiløsninger

Pris:

2500 kroner eks.mva. for ordinære deltakere, 1500 kroner eks.mva. for deltakere i OG21s teknologigrupper

Påmeldingsfrist:

Mandag 11.november, kl.12

13. nov. 2024

Om arrangementet

Norge skal være et lavutslipps-samfunn i 2050. Hele samfunnet skal omstilles slik at mengden av klimagassutslipp reduseres med 90-95% sammenliknet med i dag.

Petroleumsnæringen står for omtrent 25% av Norges klimagassutslipp i dag. Næringen har ambisiøse planer for å redusere sine utslipp, først med 50% mot år 2030, deretter mot nær-null-utslipp i 2050. 

Flere forhold taler for at Norge bør opprettholde høy produksjon av petroleum:

  • I kjølvannet av krigen i Ukraina og bortfallet av Russisk gass, har Europa blitt helt avhengig av norsk gass i sine energisystemer
  • Geopolitisk uro også i andre deler av verden verdsetter petroleumsleveranser fra et stabilt og pålitelig land som Norge
  • Olje og gass trengs i store mengder gjennom den globale energiomstillingen

Likevel utfordres norsk petroleumsproduksjon. Klimautvalget peker blant annet på at de gjenværende klimagassutslippene Norge kan tillates å ha i 2050 bør forbeholdes andre næringer, elektrifiseringen av norsk sokkel krever kraft som andre næringer burde fått, og at fortsatt aktivitet binder opp arbeidskraft som trengs i andre områder av samfunnet.

På OG21-forum 2024 skal vi diskutere slike utfordringer og prioriteringer som det norske samfunnet må gjøre. Vi vil se på hvilke teknologier petroleumsnæringen trenger for å nå nær-null-produksjonsutslipp i 2050, og vi vil diskutere om andre løsninger slik som fangst og lagring av CO2 kan hjelpe Norge og kjøpere av norsk olje og gass til å nå nær-null eller kanskje til og med negative utslipp av CO2 mot 2050.

Detaljert program og påmeldingslenke blir lagt ut i juni 2024.​

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. mai 2024, kl. 04:56 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.