background
Konferanse

OG21-forum 2024 - Energi2050: Teknologi og løsninger for en utslippsfri norsk sokkel

Hvor:

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo

Når:

Onsdag 13.november, kl.09-17

Passer for:

Teknologiledere, forskere, unge, gamle, og alle som er interessert i energiløsninger

Pris:

2500 kroner eks.mva. for ordinære deltakere, 1500 kroner eks.mva. for deltakere i OG21s teknologigrupper

Påmeldingsfrist:

Mandag 11.november, kl.12

13. nov. 2024

Om arrangementet

Norge skal være et lavutslipps-samfunn i 2050. Hele samfunnet skal omstilles slik at mengden av klimagassutslipp reduseres med 90-95% sammenliknet med i dag.

Petroleumsnæringen står for omtrent 25% av Norges klimagassutslipp i dag. Næringen har ambisiøse planer for å redusere sine utslipp, først med 50% mot år 2030, deretter mot nær-null-utslipp i 2050. 

Flere forhold taler for at Norge bør opprettholde høy produksjon av petroleum:

  • I kjølvannet av krigen i Ukraina og bortfallet av Russisk gass, har Europa blitt helt avhengig av norsk gass i sine energisystemer
  • Geopolitisk uro også i andre deler av verden verdsetter petroleumsleveranser fra et stabilt og pålitelig land som Norge
  • Olje og gass trengs i store mengder gjennom den globale energiomstillingen

Likevel utfordres norsk petroleumsproduksjon. Klimautvalget peker blant annet på at de gjenværende klimagassutslippene Norge kan tillates å ha i 2050 bør forbeholdes andre næringer, elektrifiseringen av norsk sokkel krever kraft som andre næringer burde fått, og at fortsatt aktivitet binder opp arbeidskraft som trengs i andre områder av samfunnet.

På OG21-forum 2024 skal vi diskutere slike utfordringer og prioriteringer som det norske samfunnet må gjøre. Vi vil se på hvilke teknologier petroleumsnæringen trenger for å nå nær-null-produksjonsutslipp i 2050, og vi vil diskutere om andre løsninger slik som fangst og lagring av CO2 kan hjelpe Norge og kjøpere av norsk olje og gass til å nå nær-null eller kanskje til og med negative utslipp av CO2 mot 2050.

Technology Champion 2024, lenke

Program

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. juli 2024, kl. 15.50 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.