OG21 Technology Champion 2023

OG21 Technology Champion prisen for 2023 går til professor Asgeir Sørensen ved NTNU og gründer og direktør Vidar Mathiesen fra InflowControl. De tildeles prisen uavhengig av hverandre for fremragende innsats og teknologiske innovasjoner med stor betydning for både petroleumssektoren og andre næringer.

Terje Aasland og Lars Sørum sammen med vinnerne av prisen "OG21 Technology Champion 2023", Vidar Mathiesen og Asgeir Sørensen (på videooverføring fra Berkeley hvor han for tiden er gjesteprofessor)

– Årets vinnere er gode eksempler på hvordan langsiktig forskning og utvikling fører til banebrytende kommersielle resultater. Vi trenger flere ildsjeler som dem, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

– Vi fikk inn 20 nominasjoner, og de fleste av dem var svært gode, sier juryleder Lars Sørum som til daglig er forskningssjef i Sintef. Vi sto til slutt igjen med to kandidater som har utmerket seg på hver sin måte. Det ble svært vanskelig å velge blant de to, og juryen har derfor valgt å gi prisen til begge.

Professor Asgeir Sørensen har vært direktør for AMOS-senteret ved NTNU, et senter som i ti år har forsket på autonome maritime operasjoner og systemer. I tett samarbeid med solide partnerne og med lederstøtte fra NTNU har Professor Sørensen og hans team utviklet kunnskap og innovasjoner med stor betydning for undervisning, forskning, næringsliv og forvaltning. Omfanget av forskningen har vært bredt og dekker områder som olje og gass, offshore vind, shipping, havbruk, fiskerier, kystkonstruksjoner, marin forskning og forvaltning, og marin sikkerhet.  AMOS–senterets fremragende resultater omfatter blant annet utdanning av 220 nye PhD’er, og etableringen av 8 nye teknologiselskaper.

Dr. Vidar Mathiesen, direktør for teknologiselskapet InflowControl, har utviklet en autonom innstrømningsventil (AICV) som brukes for å begrense vann- og gassproduksjon fra oljebrønner. Den er hittil installert i 275 brønner på 5 kontinenter. Teknologien fører til vesentlig lavere klimagassutslipp, reduserte kostnader og høyere utvinningsgrad. Dr. Mathisen har vært sentral både ved etableringen av InflowControl og for utviklingen av AICV-teknologien fra idé til bred implementering. Han er en ekte gründer som har levd under usikkerhet og stått på lenge for å bringe teknologien fram til kommersiell suksess.

Begge vinnerne har hatt stor nytte av offentlig forskningstøtte på sin vei fram til de gode resultatene. AMOS har vært en del av SFF-ordningen (sentre for fremragende forskning), og InflowControl har hentet støtte fra Petromaks2-programmet. Begge ordningene administreres av Norges forskningsråd.

Prisen ble delt ut av Olje- og energiminister Terje Aasland under OG21-forum 16.november 2023.  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. juli 2024, kl. 17.32 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.