Ny teknologi trengs for å opprettholde norsk sokkels konkurransekraft

Industrien må utvikle og ta i bruk teknologi som både senker kostnader og klimagassutslipp, sier en ny rapport fra OG21.

Rapporten ble presentert på OG21-forum, 12.november.

Betydelige kostnadskutt i norsk petroleumsindustri har gjort at norsk sokkel i dag er konkurransedyktig på balansepriser og operasjonelle kostnader. Samtidig er norsk sokkel verdensledende på lave CO2-utslipp.

- Vi er glade for at rapporten viser at norsk sokkel skaper høye verdier sammenliknet med andre områder, og at CO2-utslippene er relativt lave. Bak resultatene ligger mye godt arbeid og samarbeid i industrien, samt forutseende myndigheter. For å utvikle norsk sokkel i fremtiden, må vi likevel lykkes i å holde kostnadene nede, gjennomføre prosjekter raskere og redusere CO2-utslippene betydelig, sier styreleder i OG21 og Vice President Research & Technology i Equinor, Stein Olav Drange.

OG21-rapporten ble presentert av styreleder i OG21 og Vice President Research & Technology i Equinor, Stein Olav Drange.

Ny teknologi kan gi store gevinster

Beregninger utført av Rystad Energy for OG21, viser at de potensielle gevinstene ved ny teknologi er store. Eksempler på verdiskapende teknologi er:

  • Automatisk borekontroll.
  • Standardiserte havbunns-satellitter.
  • Forbedret teknologi for kraft fra land spesielt i form av langdistanse vekselstrøm.

Men de potensielle gevinstene kommer ikke av seg selv. Teknologi må utvikles, og teknologien må tas i bruk.

- Vi i OG21 har over flere år påpekt viktigheten av å ta i bruk ny verdiskapende teknologi, og i fjor på OG21-forum trakk vi fram at godt teknologilederskap er viktig for raskt teknologiopptak. Vi har fulgt opp det i år med å introdusere prisen "OG21 Technology Champion" for å hedre enkeltpersoner som har vært drivende for raskt teknologiopptak på norsk sokkel, sier Drange.

To personer får prisen OG21 Technology Champion 2019

Prisen OG21 Technology Champion ble delt ut av juryleder Roy Ruså, digitaliseringsdirektør i Petoro, og Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

OG21s Technology Champions 2019 (fra venstre): Roy Ruså (Petero), prisvinner Karl Johnny Hersvik ( direktør i AkerBP), olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og prisvinner Bjørn Rudshaug (prosjektleder i Equinor)

- Vi er overveldet over responsen, og jeg vil takke for alle nominasjonene vi har fått inn, sier Roy Ruså, digitaliseringsdirektør i Petoro og leder for juryen. Det er mange som kunne ha fortjent prisen - det viser at vi har mange Technology Champions i norsk oljenæring. Men vi har måttet velge, og vi har valgt å gi den første "OG21 Technology Champion prisen" til to personer i 2019.

De to vinnerne av prisen OG21 Technology Champion 2019, er Bjørn Rudshaug, prosjektleder i Equinor, og Karl Johnny Hersvik, direktør i AkerBP. Rudshaug fikk prisen for sin innsats med å utvikle og breddeinnføre Automatic Drilling Control, mens Hervik ble hedret for å ha skapt en digitaliseringskultur i selskapet han leder og for å ha oppnådd konkrete effektiviseringsresultater som følge av digitalisering på Ivar Aasen feltet.

Trenger sterke incentiver for forskning og teknologiutvikling

18 leverandører stilte ut sin høyteknologi under årets OG21-forum. De fleste av disse har fått svært viktig støtte fra Forskningsrådet gjennom utviklingen av sine teknologier.

18 leverandører stilte ut sin høyteknologi under årets OG21-forum.

Den nye OG21-rapporten er tydelig på at vi trenger sterke incentiver både for forskning, for pilotering og for tidlig bruk. OG21 anbefaler derfor i rapporten:

  1. Prioriteringene fra OG21-strategien bør videreføres i petroleumsforskningsprogrammer. Samtidig bør offentlig støtte til petroleumsforskning økes, og ikke reduseres slik det foreslås i statsbudsjettet for 2020.
  2. Forskningen på fangst, utnyttelse og lagring av CO2 (CCUS) bør styrkes, og ikke reduseres slik det foreslås i statsbudsjettet for 2020. CCUS er viktig for avkarbonisering av energisystemer, inkludert kraftproduksjon fra fossile brensler og lavkarbon-energibærere produsert fra fossile brensler. I tillegg kan det bidra til forbedret oljeutvinning.
  3. Lavutslippsteknologi som offshore vind, kraft fra land og CCUS er sektorovergripende, og bør derfor vurderes på tvers av sektorer.
  4. Tiltak for å bedre stimulere til investeringer i CO2-reduserende teknologi bør vurderes.

Den nye OG21-rapporten og grunnlagsrapporten fra Rystad Energy ligger tilgjengelig på OG21s hjemmeside www.og21.no .