Ny rapport fra OG21

Industrien må utvikle og ta i bruk teknologi som både senker kostnader og klimagassutslipp, sier en ny rapport fra OG21

Norsk sokkel er verdensledende på lave CO2-utslipp. Samtidig har betydelige kostnadskutt i norsk petroleumsindustri gjort at norsk sokkel i dag er konkurransedyktig på balansepriser og operasjonelle kostnader.

OG21s nye rapport viser at teknologi fortsetter å være sentralt for å styrke norsk sokkels konkurransekraft, og at det er behov for et mangfold av teknologier. 

- Vi er glade for at rapporten bekrefter at norsk sokkel skaper høye verdier sammenliknet med andre petroleumsprovinser, og at CO2-utslippene er relativt lave. Bak resultatene ligger mye målrettet arbeid og samarbeid i industrien, samt forutseende myndigheter. For å utvikle norsk sokkel for fremtiden, må vi holde kostnadene nede, gjennomføre prosjekter raskere og redusere CO2-utslippene betydelig, sier styreleder i OG21 og Vice President Research & Technology i Equinor, Stein Olav Drange.

Beregninger utført av Rystad Energy for OG21, viser at de potensielle gevinstene ved ny teknologi er store. Eksempler på verdiskapende teknologi er:

  • Automatisk borekontroll.
  • Standardiserte havbunns-satellitter.
  • Forbedret teknologi for kraft fra land spesielt i form av langdistanse vekselstrøm.

Men de potensielle gevinstene kommer ikke av seg selv. Teknologi må utvikles, og teknologien må tas i bruk. Det krever at incentivene er sterke nok både for forskning, for pilotering og for tidlig bruk. OG21 anbefaler derfor:

  1. Prioriteringene fra OG21-strategien står støtt og bør videreføres i petroleumsforskningsprogrammer. Samtidig bør offentlig støtte til petroleumsforskning økes, og ikke reduseres slik det foreslås i statsbudsjettet for 2020.
  2. Forskningen på fangst, utnyttelse og lagring av CO2 (CCUS) bør styrkes, og ikke reduseres slik det foreslås i statsbudsjettet for 2020. CCUS er viktig for avkarbonisering av energisystemer, inkludert kraftproduksjon fra fossile brensler og lavkarbon-energibærere produsert fra fossile brensler. I tillegg kan det bidra til forbedret oljeutvinning.
  3. Lavutslippsteknologi som offshore vind, kraft fra land og CCUS er sektorovergripende, og bør derfor vurderes på tvers av sektorer.
  4. Tiltak for å bedre stimulere til investeringer i CO2-reduserende teknologi bør vurderes.

Den nye OG21-rapporten og grunnlagsrapporten fra Rystad Energy ble presentert på OG21-forum, 12. november 2019. Rapportene kan lastes ned her:

OG21-rapport: Technologies for cost and energy efficiency. 

Norsk sammendrag av OG21-rapport:  Teknologi for økt kostnads- og energieffektivitet.

Grunnlagsrapport fra Rystad Energy: Technologies to improve NCS competitiveness.