OG21 Technology Champion 2023

Prisen "OG21 Technology Champion 2022" skal deles ut under OG21-forum, 16.november. Den går til en person eller en gruppe som har vært drivende for innføring av ny teknologi. Juryen fikk inn 20 forslag innen fristen 13.oktober.

Jan Erik Lie fra AkerBP vant OG21 Technology Champion prisen i 2022. Her fra utdelingen sammen med Olje- og energiministeren Terje Aasland, og juryleder Roy Ruså. 

Teknologi er viktig for konkurransekraften til norsk sokkel og for verdiskaping for bedrifter og samfunnet. Rask teknologiutvikling og -opptak skyldes ofte individer eller grupper som står på og som over tid er sentrale for at ny teknologi tas i bruk. Samarbeid på tvers av organisasjoner i innovasjons-økosystemet er ofte også viktig for at teknologi utvikles raskt fra idéer til implementering. Likeså kan mangfold for eksempel i form av faglig bakgrunn, alder, kjønn og kultur bidra til økt innovasjonsevne. 

For å stimulere til raskere teknologiopptak, og basert på erkjennelsen om at ildsjeler ofte er sentrale for å få det til, har OG21 innført prisen "OG21 Technology Champion". Kriteriene for tildelingen er:

  1. Prisen skal gå til en ildsjel eller gruppe av ildsjeler fra forskningsmiljø, leverandørselskap, oljeselskap eller energiselskap i Norge som har vært drivende for at én eller flere teknologier har blitt tatt i bruk raskere og/eller bredere enn hva som er vanlig.
  2. Grupper bestående av folk fra flere organisasjoner som har vært sentrale for teknologiutviklingen og –opptaket, kan nomineres sammen.
  3. Teknologien(e) som ildsjelene står bak må ha skapt betydelig verdi allerede eller ha potensiale for betydelig verdiskaping framover. Verdiskaping er i denne sammenheng ikke begrenset til økonomisk gevinst, men omfatter også forbedret sikkerhet og reduserte utslipp.

Juryen fikk inn 20 nominasjoner som som speiler bredden av teknologiske utfordringer i næringen. De nominerte har brakt fram teknologier innenfor fagfelt som leting, boring, komplettering, utslippsreduksjon og HMS.

Juryen er i full gang med å evaluere nominasjonene. Vinneren blir kåret på årets OG21-forum, 16.november.

Juryen består av:

  • Lars Sørum, juryleder. Sintef og medlem av OG21-styret
  • Runar Rugtvedt, Norsk Industri
  • Ragnhild Holme, Oljedirektoratet
  • Øystein Arild, Universitetet i Stavanger
  • Gunnar H. Lille, OG21-sekretariatet.

Tidligere vinnere av prisen er:

2022: Jan Erik Lie fra AkerBP for verktøy og kunnskap for undergrunnsforståelse.

2021: To vinnere: Tao Yang fra Equinor for bruk av maskinlæring for forståelse av reservoarfluider under boring, og Nadir Azam fra Rambøll for utvikling og bruk av digital tvilling for opprettholdelse av strukturintegritet.

2020: Knut Henriksen fra BakerHughes for forbedring av arbeidsprosesser for boring.

2019: To vinnere: Bjørn Rudshaug fra Equinor for automatisk borekontroll, og Karl Johnny Hersvik fra AkerBP for digitalisering.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. mai 2024, kl. 06:58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.