Konferanse

OG21-forum 2023 - "På lag med Europa: Teknologi som sikrer norske energileveranser gjennom det grønne skiftet"

Hvor:

Digitalt og Norges forskningsråd, Drammensveien 288, Lysaker

Når:

Torsdag, 16. november, kl. 09-17

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

14. november

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

16. nov 2023

Om arrangementet

Krigen i Ukraina har satt energiforsyningssikkerhet enda tydeligere på dagsorden. For å bli uavhengig av Russisk energi ønsker Europa å akselerere fornybar energi og fase ut naturgass. Som en konsekvens trenger Europa mer naturgass fra pålitelige land, både i form av LNG og rørgass.

FNs klimapanels 6.rapport er tydeligere enn noen gang på det haster med å få ned klimagassutslippene. Selv om norske leveranser av naturgass til Europa vil være innenfor det som kreves i energiomstillings-scenarier, kan det i lys av Klimapanelets rapport framstå som et paradoks at Norge skal opprettholde sin produksjon av petroleum.

Det norske samfunnet skal redusere klimagassutslipp med minst 55% fram mot 2030. Tiltak i petroleumsnæringen, og da særlig elektrifisering, er viktige både for å nå Norges og petroleumsnæringens klimamål. Men med store behov for elektrifisering også i andre næringer og sektorer og med utsikter om mulig kraftunderskudd før 2030, utfordres nå elektrifiseringsprosjekter i petroleumsnæringen.

Nye teknologier som flytende havvind og CCS kan være med på å løse utfordringer gjennom energiomstillingen. De kan både bidra til å redusere utslipp fra petroleumsproduksjonen og til å gi lavutslipps-energi til Norge og Europa. Men også slike løsninger medfører diskusjon, for eksempel knyttet til utveksling av kraft med utlandet.

Norge har i løpet av det siste året blitt en enda viktigere energipartner for Europa. Vi har mange muligheter til å utvikle partnerskapet videre gjennom det grønne skiftet, både på kort og lengre sikt. Vi kan fortsette å bidra til energiforsyningssikkerhet i Europa, gitt at vi klarer å videreutvikle sokkelen med de utfordringer vi står overfor. Teknologi og kunnskap står sentralt for å få det til. Og det skal vi diskutere på OG21-forum 2023!

Når du melder deg på vil du bli bedt om å melde deg på en gruppediskusjon. Du kan velge blant tre viktige tema hentet fra årets OG21-dypdykkstudie om forsyningssikkerhet fra norsk sokkel:

  1. Kompetanseutfordringen – Aldrende arbeidsstokk og behov for ny kompetanse: Kompetanseutvikling av medarbeidere og behovet for nyrekruttering.
  2. Teknologiutfordringen - Mer med mindre:  Med en moden sokkel, mindre midler og lang ledetid fra tildeling av R&D midler til realisering offshore, hva er de viktigste teknologiløpene for å sikre norske energileveranser til Europa?
  3. Den regulatoriske utfordringen – Tempojustering: Tilgang til nok areal (for gass) og havvind raskt nok til at det hjelper, innovative regulatoriske løsninger på tverr av energisystemer, infrastruktur og ansvarsområder for å sikre konkurransedyktige norske energileveranser til Europa på kort og lang sikt.  

Prisen "OG21 Technology Champion 2023" deles ut på forumet. Nomineringsprosessen starter i juni.

OG21-forum vil også i år ha en utstilling av teknologier som er relevante for problemstillingen som tas opp. Selskap som ønsker å stille ut kan ta kontakt med ghl@rcn.no for detaljer.

For andre spørsmål, kontakt Hanne Marie Nilsson, hmn@forskningsrådet.no, tlf.: 984 85 248

Vi oppfordrer folk som har symptomer på luftveissykdom til å ikke møte opp fysisk, men heller følge konferansen digitalt via strømmelenken som blir lagt ut.

Foredragsholdere, innledere og paneldeltakere

Terje Aasland

Olje- og energiminister

Terje Aasland har vært stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Telemark valgkrets, siden 2005 og har sittet som medlem og leder av Energi- og miljøkomiteen og Næringskomiteen til han ble utnevnt til olje- og energiminister 7. mars 2022. Aasland har fagbrev som energimontør (1986) og jobbet ved Skiensfjordens Kommunale Kraftselskap (1982-1994), Norsk Elektriker- og kraftstasjonsforbund (1994-1999) og i EL og IT Forbundet (1999-2005).

Elisabeth B. Kvalheim

Senior Vice PresidentEquinor

Maria Moræus Hanssen

Styregrossist, konsulent og investor

Maria Moræus Hanssen er blant annet styremedlem i de børsnoterte selskapene Schlumberger Limited, Alfa Laval AB og Scatec ASA og i EcoStor as. Hun har tidligere vært CEO i DEA Deutsche Erdoel AG i Hamburg, Tyskland og CEO for ENGIE E&P International SA i Paris, Frankrike og hun har også jobbet for selskap som Aker ASA, StatoilHydro ASA (nå Equinor) og Norsk Hydro ASA.

Torgeir Stordal

DirektørOljedirektoratet

Henriette Undrum

SVPEquinor

Bjørn Einar Brath

Managing DirectorSiemens Energy Norway

Klaus Mohn

RektorUniversitetet i Stavanger

Mari Vassdokken Sigstad

PrincipalRystad Energy

Mari holds a MSc in Marine Technology from NTNU. Her key topics of expertise are related to the energy transition including how the energy system is affected by geopolitical risks, policies, material access and technology development. She is also passionate about energy storage’s role in the adoption of renewable energy sources. Mari has lead the work Rystad Energy has conducted for OG21 during this year’s deep-dive study on energy security.

Stefania Gardarsdottir

DirectorSintef LowEmission Research Centre

Stefania Gardarsdottir is a Research Manager and Senior Researcher at SINTEF Energy Research and holds a PhD in Energy Technology from Chalmers University of Technology. She co-leads the SINTEF Foundation’s strategic focus area on hydrogen and is the Centre Director of the RCN and industry funded LowEmission Research Centre.

Alan Anderson

Project ManagerOceaneering

Gunnar H. Lille

DirektørOG21

Program

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2023, 20:47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.