Konferanse

OG21-forum 2023

Hvor:

Digitalt og Norges forskningsråd, Drammensveien 288, Lysaker

Når:

Torsdag, 16. november, kl. 09-17

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

14. november

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

16. nov 2023

Om arrangementet

Krigen i Ukraina har satt energiforsyningssikkerhet enda tydeligere på dagsorden. For å bli uavhengig av Russisk energi ønsker Europa å akselerere fornybar energi og fase ut naturgass. Som en konsekvens trenger Europa mer naturgass fra pålitelige land, både i form av LNG og rørgass.

FNs klimapanels 6.rapport er tydeligere enn noen gang på det haster med å få ned klimagassutslippene. Selv om norske leveranser av naturgass til Europa vil være innenfor det som kreves i energiomstillings-scenarier, kan det i lys av Klimapanelets rapport framstå som et paradoks at Norge skal opprettholde sin produksjon av petroleum.

Det norske samfunnet skal redusere klimagassutslipp med minst 55% fram mot 2030. Tiltak i petroleumsnæringen, og da særlig elektrifisering, er viktige både for å nå Norges og petroleumsnæringens klimamål. Men med store behov for elektrifisering også i andre næringer og sektorer og med utsikter om mulig kraftunderskudd før 2030, utfordres nå elektrifiseringsprosjekter i petroleumsnæringen.

Nye teknologier som flytende havvind og CCS kan være med på å løse utfordringer gjennom energiomstillingen. De kan både bidra til å redusere utslipp fra petroleumsproduksjonen og til å gi lavutslipps-energi til Norge og Europa. Men også slike løsninger medfører diskusjon, for eksempel knyttet til utveksling av kraft med utlandet.

Norge har i løpet av det siste året blitt en enda viktigere energipartner for Europa. Vi har mange muligheter til å utvikle partnerskapet videre gjennom det grønne skiftet, både på kort og lengre sikt. Vi kan fortsette å bidra til energiforsyningssikkerhet i Europa, gitt at vi klarer å videreutvikle sokkelen med de utfordringer vi står overfor. Teknologi og kunnskap står sentralt for å få det til. Og det skal vi diskutere på OG21-forum 2023!

Foreløpig program legges ut i juni.

Prisen "OG21 Technology Champion 2023" deles ut på forumet. Nomineringsprosessen starter i juni.

OG21-forum vil også i år ha en utstilling av teknologier som er relevante for problemstillingen som tas opp. Selskap som ønsker å stille ut kan ta kontakt med ghl@rcn.no for detaljer.

For andre spørsmål, kontakt Hanne Marie Nilsson, hmn@forskningsrådet.no, tlf.: 984 85 248

Vi oppfordrer folk som har symptomer på luftveissykdom til å ikke møte opp fysisk, men heller følge konferansen digitalt via strømmelenken som blir lagt ut.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. juni 2023, 02:34 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.