OG21-forum 2019

Når:

12. november 2019 09.00 - 20.00

Hvor:

Oslo Plaza

Passer for:

Teknologer, beslutningstakere

Pris:

3000 kr + mva. OG21-medlemmer: 1000 kr + mva

Påmeldingsfrist:

11.november

Om arrangementet

Liste over påmeldte.

OG21 2019 - Banner 1500x600.jpg

Olje og gass fra norsk sokkel konkurrerer i det internasjonale markedet. Det er mange om beinet, og konkurransen om markedsandeler er hard. For å lykkes må prosjekter utvikles raskere og kostnader kuttes. Samtidig må utslipp reduseres, både for å opprettholde samfunnsaksepten og for å spare utslippskostnader.

OG21-forum 2019 tar tak i problemstillingen. Hvordan kan ny teknologi gjøre oss raskere, rimeligere og renere? Hvilke nye teknologier trenger vi for å heve produktiviteten og få ned utslippene?

Konferansedelen av OG21-forum består av foredrag, paneldiskusjoner og rundbordsdiskusjoner. Konferansedeltakerne involveres gjennom fasiliterte diskusjoner ved bordene og bruk av digitale verktøy for å gi innspill til paneldiskusjoner.

Utstilling av høyteknologi!

Som deltaker på OG21-forum vil du også kunne se og ta på avanserte teknologi-produkter i pausene. Utstillingen av høyteknologi under OG21-forum teller omtrent 15 teknologileverandører som alle har det til felles at de tilbyr avansert teknologi med høy innovasjonsgrad. Se her for mer informasjon om utstillingen.

Kåring av OG21 Technology Champion 2019!

OG21 deler ut prisen OG21 Technology Champion 2019 under OG21-forum. Prisen går til en person som har vært drivende for innføring av ny teknologi i løpet av de siste to årene. Nominer kandidater og les mer om prisen her.

 

Blant foredragsholderne:

Kjell-Børge Freiberg

Olje- og energiminister

Phillip Lambert

CEOLambert Energy Advisory

Lambert Energy Advisory Ltd is one of London’s leading M&A and Strategic Advisory firms. LEA has built up a very significant Norwegian business since 1999 when LEA was selected as the core advisor to the Norwegian Government on the privatisation of Statoil. LEA is also deeply involved in Gas Advocacy work globally.

Anders Opedal

Executive Vice President, Technology, Projects and DrillingEquinor

Opedal has been in his current role since October 2018. Previous roles in Equinor/Statoil include: Country Manager Brazil, COO and VP Capital Projects. Prior to working for Equinor/Statoil, Anders worked for Schlumberger and Baker-Hughes.

Alexandra Bech Gjørv

KonsernsjefSINTEF

SINTEF er ett av Europas største forskningsinstitutter. Gjørv er jurist og var partner i advokatfirmaet Hjort i fem år før hun kom til SINTEF. Før det igjen hadde Gjørv en lang lederkarriere i Norsk Hydro og Equinor, herunder direktør for forretningsområdet New Energy, konserndirektør for HR, HMS og CSR, samt lederposisjoner i Hydro Automotive.

Program

Raskere // Rimeligere // Renere - Teknologi for høyere produktivitet og lavere utslipp

09:00: Registrering for konferansen og utstillingen åpner.

10:00: Velkommen. OG21s styreleder.

10:05: Åpning av konferansen. Kjell-Børge Freiberg, Olje- og energiminister.

10:25: Keynote talk by Phillip Lambert, CEO Lambert Energy Advisory Ltd.

10:55: Foredragstittel kommer. Anders Opedal, Executive Vice President, Equinor.

11:10: Foredragstittel kommer. Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef, SINTEF.

11:25: Diskusjon rundt bordene.

11:35: Paneldebatt og dialog med bordene.

12:00: Lunsj i utstillingsområdet - besøk på utstillinger.

13:00: Teknologi for økt kostnads- og energieffektivitet:

  • Rystad Energys studie for OG21. Jarand Rystad, Managing Partner.
  • OG21s rapport om teknologi for økt kostnads- og energieffektivitet. Stein Olav Drange, OG21-styreleder

13:30: Lavutslippsteknologi - de lange linjer:

  • Lavutslippsteknologi - hvordan kan digitalisering og automatisering redusere utslippene? Aina Berg, Konserndirektør Energi, NORCE
  • Ny nasjonal hydrogenstrategi. Olje- og energidepartementet.
  • Hydrogen fra naturgass med CCS. Steinar Eikaas, Equinor.

14:15: Diskusjon rundt bordene.

14:25: Paneldebatt og dialog med bordene

14:45: Pause og besøk på utstillinger

15:15: Økte verdier, lavere utslipp - teknologi som gir både i pose og sekk:

  • AkerBP - Lars Atle Andersen, VP Operations and Asset Development. 
  • FASTSubsea - Alexander Fuglesang, CEO: «Topside-løs» subsea flerfasepumpe – økt utvinning  - raskere og til lavere kost.
  • OliaSoft - André Backen, CEO: Brønnplanlegging i en digital verdikjede.

15:55: Studenter presenterer sine idéer og løsninger

16:35: Utdeling av prisen OG21 Technology Champion 2019!

16:45: Avslutning konferanse og åpning av mottakelse i utstillingsområdet.

19:00: Slutt