OG21-forum 2019

Når:

12. november 2019 09.00 - 20.00

Hvor:

Oslo Plaza

Passer for:

Teknologer, beslutningstakere

Pris:

3000 kr + mva. OG21-medlemmer: 1000 kr + mva

Påmeldingsfrist:

11.november

Om arrangementet

Liste over påmeldte.

OG21 2019 - Banner 1500x600.jpg

Olje og gass fra norsk sokkel konkurrerer i det internasjonale markedet. Det er mange om beinet, og konkurransen om markedsandeler er hard. For å lykkes må prosjekter utvikles raskere og kostnader kuttes. Samtidig må utslipp reduseres, både for å opprettholde samfunnsaksepten og for å spare utslippskostnader.

OG21-forum 2019 tar tak i problemstillingen. Hvordan kan ny teknologi gjøre oss raskere, rimeligere og renere? Hvilke nye teknologier trenger vi for å heve produktiviteten og få ned utslippene?

Konferansedelen av OG21-forum består av foredrag, paneldiskusjoner og rundbordsdiskusjoner. Konferansedeltakerne involveres gjennom fasiliterte diskusjoner ved bordene og bruk av digitale verktøy for å gi innspill til paneldiskusjoner.

Som deltaker på OG21-forum vil du også kunne se og ta på avanserte teknologi-produkter i pausene. Utstillingen av høyteknologi under OG21-forum teller omtrent 15 teknologileverandører som alle har det til felles at de tilbyr avansert teknologi med høy innovasjonsgrad. Se her for mer informasjon om utstillingen.

 

Program

Raskere // Rimeligere // Renere - Teknologi for høyere produktivitet og lavere utslipp

09:00: Registrering for konferansen og utstillingen åpner.

10:00: Velkommen. OG21s styreleder.

10:05: Åpning av konferansen. Kjell-Børge Freiberg, Olje- og energiminister.

10:25: Keynote on petroleum technology needs in an international perspective. TBN

10:55: Foredragstittel kommer. Anders Opedal, Executive Vice President, Equinor.

11:10: Foredragstittel kommer. Alexandra Bech Gjørv, CEO, Sintef.

11:25: Diskusjon rundt bordene.

11:35: Paneldebatt og dialog med bordene.

12:00: Lunsj i utstillingsområdet - besøk på utstillinger.

13:00: Teknologi for økt kostnads- og energieffektivitet:

  • Rystad Energys studie for OG21. Jarand Rystad, Managing Partner.
  • OG21s rapport om teknologi for økt kostnads- og energieffektivitet. OG21-styreleder

13:30: Lavutslippsteknologi - de lange linjer:

  • Foredragstittel kommer. NORCE
  • Ny nasjonal hydrogenstrategi. Olje- og energidepartementet.
  • Hydrogen fra naturgass med CCS. Steinar Eikaas, Equinor.

14:15: Diskusjon rundt bordene.

14:25: Paneldebatt og dialog med bordene

14:45: Pause og besøk på utstillinger

15:15: Økte verdier, lavere utslipp - teknologi som gir både i pose og sekk:

  • TBN
  • FASTSubsea - Alexander Fuglesang
  • TBN
  • TBN

15:55: Studenter presenterer sine idéer og løsninger

16:35: Utdeling av OG21-pris til Årets Technology Champion!

16:45: Avslutning konferanse og åpning av mottakelse i utstillingsområdet.

19:00: Slutt