Annet

OG21-forum 2019

Hvor:

Oslo Plaza

Passer for:

Teknologer, beslutningstakere

Pris:

3000 kr + mva. OG21-medlemmer: 1000 kr + mva

Påmeldingsfrist:

11.november

12. nov. 2019 kl. 09.00–20.00

Norges viktigste teknologikonferanse for petroleumsbransjen!

Påmeldte (som har gitt samtykke til å stå på listen - omtrent halvparten av totalen).

OG21 2019 - Banner 1500x600.jpg

Rammebetingelsene for norsk olje- og gassproduksjon er i dramatisk endring:

  • Investorer krever lavere klimagassutslipp og raskere gjennomføring.
  • Samfunnet forventer at utslipp skal ned.
  • EU sikter mot nullutslipp fra energiproduksjonen og ønsker å fase ut naturgass uten CO2-håndtering.
  • Skiferoljen utfordrer norsk sokkel på kostnader og gjennomføringstid.

Ny teknologi skal hjelpe oss gjennom de nødvendige endringene. Ny teknologi skal sikre norsk sokkels konkurransekraft i 10-årene som kommer. Ny teknologi skal gjøre oss raskere, rimeligere og renere.

OG21s teknologigrupper har sammen med Rystad Energy brukt det siste halvåret på å vurdere teknologibehov for å møte morgendagens utfordringer. Rapportene som legges fram på forumet viser hvilke nye teknologier OG21 mener må utvikles og tas i bruk for at norsk sokkel skal lykkes.

Norske og internasjonale industriledere kommer til OG21-forum for å diskutere og dele sine syn på hvilke nye teknologier og kompetanse som trengs gjennom endringene de ser komme.

Men diskusjonen om morgendagens teknologibehov avsluttes ikke med det. Du som deltaker blir engasjert i rundbordsdiskusjoner i løpet av OG21-forum, og innspillene derfra logges og går inn i en oppsummerende rapport.

Utstilling av høyteknologi! 

Som deltaker på OG21-forum vil du også kunne se og ta på avanserte teknologi-produkter i pausene. Utstillingen av høyteknologi under OG21-forum teller omtrent 15 teknologileverandører som alle har det til felles at de tilbyr avansert teknologi med høy innovasjonsgrad. Se her for mer informasjon om utstillingen.

Kåring av OG21 Technology Champion 2019!

OG21 deler ut prisen OG21 Technology Champion 2019 under OG21-forum. Prisen går til en person som har vært drivende for innføring av ny teknologi i løpet av de siste to årene. Nominer kandidater og les mer om prisen her.

 

Blant foredragsholderne:

Kjell-Børge Freiberg

Olje- og energiminister

Rikard Gaarder Knutsen

Statssekretær

Philip Lambert

CEOLambert Energy Advisory

Lambert Energy Advisory Ltd is one of London’s leading M&A and Strategic Advisory firms. LEA has built up a very significant Norwegian business since 1999 when LEA was selected as the core advisor to the Norwegian Government on the privatisation of Statoil. LEA is also deeply involved in Gas Advocacy work globally.

Anders Opedal

Executive Vice President, Technology, Projects and DrillingEquinor

Opedal has been in his current role since October 2018. Previous roles in Equinor/Statoil include: Country Manager Brazil, COO and VP Capital Projects. Prior to working for Equinor/Statoil, Anders worked for Schlumberger and Baker-Hughes.

Alexandra Bech Gjørv

KonsernsjefSINTEF

SINTEF er ett av Europas største forskningsinstitutter. Gjørv er jurist og var partner i advokatfirmaet Hjort i fem år før hun kom til SINTEF. Før det igjen hadde Gjørv en lang lederkarriere i Norsk Hydro og Equinor, herunder direktør for forretningsområdet New Energy, konserndirektør for HR, HMS og CSR, samt lederposisjoner i Hydro Automotive.

Erik Reiso

PartnerRystad Energy

Erik Holm Reiso joined Rystad Energy as a consultant in 2007. Prior to this, he worked as a consultant with Arkwright and Accenture. Erik has led projects on exploration strategy, global M&A screening and field/company valuation for E&P companies as well as detailed market forecasting, acquisition candidate screening, and strategy development for oilfield service companies.

Steinar Eikaas

Head of Low Carbon Solutions.Equinor

Steinar Eikaas is heading up Low Carbon Solutions in Equinor, responsible for Carbon Capture and Storage (CCS) and Hydrogen Solutions. Mr Eikaas has worked for 25 years in Equinor (former Statoil) and has previously held senior positions within international business development.

Aina Berg

Konserndirektør EnergiNORCE

NORCE er et relativt nytt forskningsinstitutt og ett av de største i Norge. Berg har ledet NORCE Energi siden etableringen i 2018. Berg kom da fra stillingen som adm. dir. i Uni Research. Før det jobbet Berg flere år i IRIS, som forsker, leder for IRIS Energi og adm. dir.

Lars Atle Andersen

VP Technology and Digitalization in Aker BP, Operations and Asset Development.

Before taking on his current position in 2018, Lars Atle held the position as VP Operations – Engineering in Aker BP. He has more than 20 years experience from the oil and gas industry, mainly from DNV GL and BP. Lars Atle has been involved from the very start in Aker BP’s digitalization effort “Eureka” as responsible for “overground” activities.

André Backen

CEOOliaSoft

André Backen er blant grunnleggerne av Oliasoft, etablert i 2015 av folk med lang erfaring fra boring og softwareutvikling. Oliasoft er et planleggingsverktøy for brønndesign som bidrar til automatisering og digitalisering.  André har tidligere vært med å starte det børsnoterte dataspillselskapet Funcom og betalingsløsningsselskapet Paynet som ble solgt til DNB.

Alexander Fuglesang

CEOFASTSubsea

Alexander Fuglesang is the CEO of the Oslo-based subsea technology companies FSubsea and FASTsubsea. He is currently a 5th generation owner-operator in FSubsea and its parent company, GR Fuglesangs & Sons (est. 1855). Alexander has previously worked for Kennet, a private equity fund focused on new technologies, based in London and Silicon Valley.

Program

09:00: Registrering for konferansen og utstillingen åpner.

10:00: Velkommen. Stein Olav Drange, OG21s styreleder.

10:05: Åpning av konferansen. Kjell-Børge Freiberg, Olje- og energiminister.

10:20: Utdeling av prisen OG21 Technology Champion 2019!

10:35: How to maintain NCS as one of the most important parts of World Energy supply over the next 20 years. Philip Lambert, CEO Lambert Energy Advisory Ltd.

11:05: The future is safer, smarter and cleaner. Anders Opedal, Executive Vice President, Equinor.

11:25: Olje og gass i et bærekraftig samfunn. Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef, SINTEF.

11:45: Diskusjon rundt bordene.

11:55: Panel debate and dialogue with the tables. In the panel: Phillip Lambert, Anders Opedal and Alexandra Bech Gjørv.

12:15: Lunsj i utstillingsområdet - besøk på utstillinger.

13:15: Teknologi for økt kostnads- og energieffektivitet:

13:15: Technologies to improve NCS competitiveness. Erik Reiso, Partner i Rystad Energy.

13:30: OG21s rapport om teknologi for økt kostnads- og energieffektivitet. Stein Olav Drange, OG21-styreleder

13:45: Lavutslippsteknologi - de lange linjer:

13:45: Ny nasjonal hydrogenstrategi. Rikard Gaarder Knutsen, Statssekretær, Olje- og energidepartementet.

14:00: Hydrogen fra naturgass med CCS – Hvordan gjøre bruk av naturgass forenelig med et utslippsfritt energimarked i Europa. Steinar Eikaas, Head of Low Carbon Solutions, Equinor.

14:15: Lavutslippsteknologi - hvordan kan digitalisering og automatisering redusere utslippene? Aina Berg, Konserndirektør Energi, NORCE

14:30: Diskusjon rundt bordene.

14:40: Paneldebatt og dialog med bordene. I panelet: Erik Reiso, Stein Olav Drange, Steinar Eikaas og Aina Berg.

15:00: Pause og besøk på utstillinger.

15:30: Økte verdier, lavere utslipp - teknologi som gir både i pose og sekk:

15:30: Mer data – mindre utslipp. Lars Atle Andersen, VP Operations and Asset Development, AkerBP.

15:40: «Topside-løs» subsea flerfasepumpe – økt utvinning  - raskere og til lavere kost. Alexander Fuglesang, CEO, FASTSubsea. 

15:50: Brønnplanlegging i en digital verdikjede. André Backen, CEO, OliaSoft. 

16:00: Hvordan unge i bransjen ser på framtiden. Tuva Elise Kvåle, Henrik Hveding, Andreas Bakkehaug. Den nye oljen / Norsk olje og gass. 

16.10: Studenter presenterer sine idéer og løsninger.

  • A field pilot co-optimizing CO2 storage and low-emission oil recovery as part of CCUS. Zachary P. Alcorn, Univ. i Bergen.
  • Oljedannende skifre på Svalbard: implikasjoner for sikrere ressursestimeringer i Barentshavet. Fredrik Wesenlund, Univ. i Tromsø.
  • Faster / Affordable / Cleaner - Technology for higher productivity and lower emissions: Improved Oil Recovery (IOR) by Smart Water. Mehul Vora, Univ. i Stavanger.
  • Open Source; Et kollektivt løft for digitalisering og automatisering gjennom samarbeid. Brage Strand Kristoffersen, NTNU

16:40: Avslutning av konferansen og åpning av mottakelse i utstillingsområdet. Gunnar H. Lille, Direktør OG21.

19:00: Slutt.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. mai 2024, kl. 04:53 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.