OG21 Technology Champion

Vi deler ut prisen OG21 Technology Champion under OG21-forum. Prisen går til en person som har vært drivende for innføring av ny teknologi i løpet av de siste to årene.

Teknologi er viktig for å opprettholde norsk sokkels konkurransekraft, realisere de store ressursene vi har igjen på sokkelen og skape verdier for bedrifter og samfunnet. Raskt teknologiopptak skyldes ofte enkeltpersoner i ledelsen eller på andre nivåer i organisasjonen, som står på for at ny teknologi tas i bruk. 

OG21 innfører derfor prisen for "OG21 Technology Champion" som skal gå til en teknologi-pådriver i norsk petroleumsindustri. Kriteriene for tildelingen er:

  • Prisen går til én endringsagent eller person i lederstilling fra forskningsmiljø, leverandørselskap eller oljeselskap i Norge.
  • Vinneren har klart å påvirke beslutninger slik at én eller flere nye teknologier med høyt verdiskapende potensiale for norsk sokkel, i løpet av de siste to årene har blitt tatt i bruk betydelig raskere og/eller bredere enn hva som er vanlig.

Juryen består av:

  • Roy Ruså, juryleder. Petoro og medlem i OG21-styret
  • Ann Christin Andersen, Styreleder Norsk Industri, Olje & Gass
  • Ingrid Sølvberg, Oljedirektoratet
  • Gunnar H. Lille, OG21-sekretariatet.

Vinneren annonseres under OG21-forum, 12.november på Oslo Plaza.

Nominasjonsfristen er nå gått ut.