Årets Technology Champion

OG21 kårer Årets Technology Champion under OG21-forum. Prisen går til en person som har vært drivende for innføring av ny teknologi i løpet av de siste to årene.

OG21 har de siste årene satt søkelys på hva som kan gjøres for å få til raskere teknologiopptak. Et gjennomgående trekk er at effektivt teknologiopptak er avhengig av eierskap i toppledelsen – det bør være «technology champions» i toppledelsen og toppledelsen bør stimulere til at «technology champions» skapes på flere nivåer i bedriftene.

OG21 innfører derfor en pris til Årets Technology Champion i norsk petroleumsindustri. Kriteriene for tildelingen er:

  • Prisen går til én ledende person fra forskningsmiljø, leverandørselskap eller oljeselskap i Norge.
  • Vinneren har i løpet av de siste 2 år klart å påvirke beslutninger slik at én eller flere teknologier med høyt verdiskapende potensiale, har blitt tatt i bruk på norsk sokkel, betydelig raskere enn hva som er vanlig.

Alle kan nominere kandidater. Nominasjoner med begrunnelse for hvorfor kandidaten er verdig prisen, sendes på e-post til Gunnar H. Lille i OG21-sekretariatet.

Juryen består av:

  • Roy Ruså, juryleder. Petoro og medlem i OG21-styret
  • Ann Christin Andersen, TechnipFMC
  • Ingrid Sølvberg, Oljedirektoratet
  • Gunnar H. Lille, OG21-sekretariatet.

Vinneren annonseres under OG21-forum, 12.november på Oslo Plaza.