OG21 Technology Champion

Vi deler ut prisen OG21 Technology Champion under OG21-forum. Prisen går til en person som har vært drivende for innføring av ny teknologi i løpet av de siste to årene.

Teknologi er viktig for å opprettholde norsk sokkels konkurransekraft, realisere de store ressursene vi har igjen på sokkelen og skape verdier for bedrifter og samfunnet. Raskt teknologiopptak skyldes ofte enkeltpersoner i ledelsen eller på andre nivåer i organisasjonen, som står på for at ny teknologi tas i bruk. 

Fishbones teknologi for brønnstimulering

OG21 innfører derfor prisen for "OG21 Technology Champion" som skal gå til en teknologi-pådriver i norsk petroleumsindustri. Kriteriene for tildelingen er:

  • Prisen går til én endringsagent eller person i lederstilling fra forskningsmiljø, leverandørselskap eller oljeselskap i Norge.
  • Vinneren har klart å påvirke beslutninger slik at én eller flere nye teknologier med høyt verdiskapende potensiale for norsk sokkel, i løpet av de siste to årene har blitt tatt i bruk betydelig raskere og/eller bredere enn hva som er vanlig.

Alle kan nominere kandidater innenfor fristen 14.oktober 2019. Nominasjoner med begrunnelse for hvorfor kandidaten er verdig prisen, sendes på e-post til Gunnar H. Lille i OG21-sekretariatet.

Begrunnelsen bør inneholde:

  • Navn, selskap, og rolle for den nominerte.
  • Kort beskrivelse av teknologien og det forretningsmessige potensialet som teknologien kan utløse (omtrent en halv side).
  • Kort beskrivelse av hvor og når teknologien ble tatt i bruk, og hvilke effekter teknologien har hatt så langt (omtrent en halv side).
  • Kort beskrivelse av kandidatens innsats og betydning for at teknologien er tatt i bruk.

Juryen består av:

  • Roy Ruså, juryleder. Petoro og medlem i OG21-styret
  • Ann Christin Andersen, Styreleder Norsk Industri, Olje & Gass
  • Ingrid Sølvberg, Oljedirektoratet
  • Gunnar H. Lille, OG21-sekretariatet.

Vinneren annonseres under OG21-forum, 12.november på Oslo Plaza.