OG21 Technology Champion

Vi deler ut prisen OG21 Technology Champion under OG21-forum. Prisen går til en person som har vært drivende for innføring av ny teknologi i løpet av de siste to årene.

Teknologi er viktig for å opprettholde norsk sokkels konkurransekraft, realisere de store ressursene vi har igjen på sokkelen og skape verdier for bedrifter og samfunnet. Raskt teknologiopptak skyldes ofte enkeltpersoner i ledelsen eller på andre nivåer i organisasjonen, som står på for at ny teknologi tas i bruk. 

OG21 innfører derfor prisen for "OG21 Technology Champion" som skal gå til en teknologi-pådriver i norsk petroleumsindustri. Kriteriene for tildelingen er:

  • Prisen går til én endringsagent eller person i lederstilling fra forskningsmiljø, leverandørselskap eller oljeselskap i Norge.
  • Vinneren har klart å påvirke beslutninger slik at én eller flere nye teknologier med høyt verdiskapende potensiale for norsk sokkel, i løpet av de siste to årene har blitt tatt i bruk betydelig raskere og/eller bredere enn hva som er vanlig.

Juryen består av:

  • Roy Ruså, juryleder. Petoro og medlem i OG21-styret
  • Ann Christin Andersen, Styreleder Norsk Industri, Olje & Gass
  • Ingrid Sølvberg, Oljedirektoratet
  • Gunnar H. Lille, OG21-sekretariatet.

Vinneren annonseres under OG21-forum, 12.november på Oslo Plaza.

Nominasjonsfristen er nå gått ut. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 09.38 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.