Over 200 deltakere på digitalt OG21-forum 2020

OG21-forum 2020 satte søkelys på hvordan digitale teknologier kan gjøre norsk petroleumsnæring robust mot svingninger.

Lenke til opptak av OG21-forum 2020. 

OG21-forum 2020 er historie. Den tradisjonrike konferansen måtte i år holdes digitalt med foredrag fra Oslo, Stavanger, Trondheim, Kristiansand og London, sydd sammen til en innholdsrik, halv dag.

Det avanserte, digitale konseptet passet bra til temaet for konferansen, som var hvordan digitale teknologier kan ta oss gjennom bølger. I forberedelsene til konferansen fikk OG21 nemlig erfare hvordan Covid-19-bølgen på ny slår inn over landet - konseptet ble justert helt opp til siste timen for å møte stadig strengere krav til smittevern.

Toppledere fra næringsliv og myndigheter stilte sporty opp og bidro til gode diskusjoner om teknologisprang norsk petroleumsnæring står overfor, og hva som skal til for å utnytte teknologi til fulle. Lederne ble utfordret med spørsmål fra deltakerne, fra Ph.D-studenter ved NTNU og UiO og et studentpanel fra Trondheim.

20201111-THK_8602.jpg

Temaet for konferansen var inspirert av årets OG21 dypdykkstudie om maskinlæring. Grunnlagsrapporten fra DNV GL og OG21s prosjektrapport ble lagt fram på forumet, og begge kan nå lastes ned, se lenke.

Et høydepunkt på konferansen var utdelingen av prisen "OG21 Technology Champion" for 2020. Prisen ble delt ut av olje- og energiminister Tina Bru, og den gikk til Knut Henriksen fra oljeserviceselskapet Baker Hughes, les mer om prisen her.

20201111-THK_8596.jpg

Vanlige år pleier OG21-forum å ha en utstilling av teknologier som illustrerer temaet for konferansen. Utstillingen er svært populær blant konferansedeltakerne. Med en digital konferanse måtte OG21 tenke annerledes. Seks selskap fikk derfor anledning til å vise fram sine teknologier med korte videoinnslag. Profileringsvideoene ligger her.