Slik kan maskinlæring gjøre norsk sokkel mer effektiv

Maskinlæring er en spennende ny teknologi som kan bidra til å senke kostnader, øke produksjonen og redusere klimagassutslipp, viser en ny rapport fra OG21.

Norsk sokkel er verdensledende på lave CO2-utslipp, og betydelige kostnadskutt har gjort norsk sokkel konkurransedyktig. Men Norge kan ikke ta konkurranseposisjonen for gitt – vi må hele tiden forbedre oss gjennom innføring av ny teknologi og nye arbeidsmetoder.

– Bruk av maskinlæring på norsk sokkel er i startfasen. Vi har gode historiske datasett som kan gjøre at mye jobb kan automatiseres gjennom bruk av maskinlæring. Det som før tok to måneder, kan nå kanskje gjøres på to dager, sier styreleder i OG21 og Vice President Research & Technology i Equinor, Stein Olav Drange.

Det er en økende aktivitet i utvikling og utprøving av maskinlæring innenfor mange fagområder.

- Maskinlæring er i ferd med å bli en del av industriens verktøykasse. For noen problemstillinger vil maskinlæring være det foretrukne verktøyet, mens for andre problemstillinger vil fortsatt teoretiske modeller og praktisk testing gi oss best beslutningsgrunnlag. Verktøykassa blir bedre om vi tørr teste ut bruk av mer maskinlæring, fortsetter Drange.

OG21 gir i rapporten en rekke tips til industrien og bransjeorganisasjoner om hva som bør gjøres for at vi skal lykkes med maskinlæring. OG21 mener at det å lykkes i stor grad dreier seg om økt samarbeid – samarbeid om data, om teknologiløsninger og om kunnskap og kompetanse. 

OG21s prosjektrapport og grunnlagsrapporten fra DNV GL ble presentert på OG21-forum, 11.november 2020. 

OG21 har også laget et sammendrag på norsk.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2023, 03:34 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.