OG21 Technology Champion 2022

Prisen "OG21 Technology Champion 2022" skal deles ut under OG21-forum, 16.november. Den går til en person som har vært drivende for innføring av ny teknologi i løpet av de siste to årene. Nominasjonsprosessen er i gang - kjenner du noen som fortjener prisen?

MicrosoftTeams-image (7).png

Bilde: Tao Yang fra Equinor og Nadir Azam fra Rambøll vant begge OG21 Technology Champion prisen for 2021. Her fra utdelingen sammen med Arild Theimann, politisk rådgiver for Olje- og energiministeren, og juryleder Roy Ruså. 

Teknologi er viktig for å forbedre norsk sokkels konkurransekraft, for å realisere verdipotensialet i de store ressursene vi har igjen på sokkelen, og for å skape verdier for bedrifter og samfunnet. Raskt teknologiopptak skyldes ofte ildsjeler som over tid står på for at ny teknologi tas i bruk. Ildsjeler finnes på alle nivåer: Det kan være fageksperter, fagledere, prosjektledere og mellomledere, og i noen selskap, også toppledere. Ildsjelene er kjennetegnet ved stå-på-vilje, faglig dyktighet, evnen til å se teknologi i en forretningssammenheng, gode kommunikasjonsferdigheter og god evne til å motivere andre. 

For å stimulere til raskere teknologiopptak, og basert på erkjennelsen om at ildsjeler ofte er sentrale for å få det til, har OG21 innført prisen "OG21 Technology Champion". Kriteriene for tildelingen er:

  • Prisen går til en ildsjel som har fått fram ny teknologi. Ildsjelen kan være fra forskningsmiljø, leverandørselskap eller oljeselskap i Norge.
  • Vinneren har klart å påvirke beslutninger slik at én eller flere nye teknologier med høyt verdiskapende potensiale for norsk sokkel, i løpet av de siste to årene har blitt tatt i bruk betydelig raskere og/eller bredere enn hva som er vanlig.

Kanskje kjenner du til noen som fortjener prisen? I så fall er vi interessert i ditt forslag. Nominasjonsfristen er 17.oktober.

Nominasjoner sendes inn gjennom dette skjemaet.

Juryen består av:

  • Roy Ruså, juryleder. Petoro og medlem i OG21-styret
  • Runar Rugtvedt, Norsk Industri
  • Ragnhild Holme, Oljedirektoratet
  • Erik Reiso, Rystad Energy
  • Gunnar H. Lille, OG21-sekretariatet.

Du kan lese om tidligere vinnere av prisen her: 2021, 2020, 2019

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2023, 04:22 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.