OG21 Technology Champion 2021 - Nomineringen er i gang!

Prisen "OG21 Technology Champion 2021" skal deles ut under OG21-forum, 11.november. Den går til en person som har vært drivende for innføring av ny teknologi i løpet av de siste to årene. Nominasjonsprosessen er i gang - kjenner du noen som fortjener prisen?

OG21 Technology Champion 2020_800.jpg

Bilde: Knut Henriksen fra Baker Hughes vant OG21 Technology Champion prisen i 2020. Her fra utdelingen sammen med Olje- og energiminister Tina Bru og juryleder Roy Ruså. 

Teknologi er viktig for å forbedre norsk sokkels konkurransekraft og derved realisere verdipotensialet i de store ressursene vi har igjen på sokkelen og skape verdier for bedrifter og samfunnet. Raskt teknologiopptak skyldes ofte enkeltpersoner, ildsjeler, som står på og over tid er sentrale for at ny teknologi tas i bruk. I de litt større bedriftene er dette ofte slike som fagledere, prosjektledere og mellomledere. I de mindre kan det også inkludere toppledere.

OG21 har derfor innført prisen "OG21 Technology Champion". Kriteriene for tildelingen er:

 • Prisen går til en ildsjel fra forskningsmiljø, leverandørselskap eller oljeselskap i Norge.
 • Vinneren har klart å påvirke beslutninger slik at én eller flere nye teknologier med høyt verdiskapende potensiale for norsk sokkel, i løpet av de siste to årene har blitt tatt i bruk betydelig raskere og/eller bredere enn hva som er vanlig.

Kanskje kjenner du til noen som fortjener prisen? I så fall er vi interessert i ditt forslag. Nominasjonsfristen er 15.oktober.

Nominasjoner sendes på e-post til Gunnar Lille, ghl@rcn.no. Nominasjonen bør være på maksimalt 2 sider og den bør inneholde:

 • Litt om den nominerte, og personens bakgrunn og nåværende stilling.
 • Kort beskrivelse av teknologien
 • Kort beskrivelse av hvor teknologien har blitt tatt i bruk
 • Kort beskrivelse av hvilke verdier / effekter teknologien så langt har hatt, og hvilket potensiale dere ser framover.
 • Beskrivelse av den nominertes rolle som pådriver for utviklingen og implementeringen av teknologien.

Juryen består av:

 • Roy Ruså, juryleder. Petoro og medlem i OG21-styret
 • Runar Rugtvedt, Norsk Industri
 • Ragnhild Holme, Oljedirektoratet
 • Erik Reiso, Rystad Energy
 • Gunnar H. Lille, OG21-sekretariatet.

Du kan lese om fjorårets vinner her.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. desember 2021, 17.12 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.