OG21-strategien revideres

OG21-strategien revideres i 2021, og arbeidet er godt i gang.

OG21-strategien ble sist revidert i 2016. Mye har skjedd i samfunnet, i energimarkedene og i petroleumsindustrien siden det, og OG21-strategien skal derfor revideres.

Alle arbeidsmøter er nå gjennomført

OG21s teknologigrupper har i løpet av våren gjennomført flere workshops for å identifisere og prioritere teknologi og kunnskap som trengs for å styrke konkurransekraften til norsk petroleumsindustri.

I den siste workshopen 27.mai møttes alle TGene for å vurdere teknologiprioriteringer på tvers av fagdisipliner, og for å diskutere dilemmaer mellom ulike mål. Du kan lese mer om resultatene fra workshopen 27.mai her.

I løpet av vinteren har OG21 også fått inn mange gode innspill til arbeidet med den nye strategien. Flere enn 100 interessenter deltok på de åpne innspillsmøtene 3.-4.februar, se lenke. I tillegg har vi fått inn i overkant av 50 forslag gjennom innspillsskjemaet som har ligget ute på OG21s hjemmeside.

Innspillene kommer i tillegg til innspill vi hentet inn gjennom en spørreundersøkelse i 2020. Du kan lese mer om spørreundersøkelsen i rapporten fra undersøkelsen

 

  Innspillsmuligheter.PNG

Neste mulighet for å gi innspill blir i en kommentarrunde til strategiutkastet. Planen er å ha det ferdig til 17.august 2021.

 

Ny OG21-strategi skal reflektere endringer i omgivelsene

Covid-19-situasjonen har hatt enorm påvirkning globalt og nasjonalt på aktivitetsnivå, økonomi og etterspørsel og bruk av energibærere. Men allerede før pandemien slo ut var fundamentale forhold for energimarkedene i ferd med og endres. OG21 har laget en analyse av forhold i omgivelsene som kan ha påvirkning på revideringen av OG21-strategien. OG21s vurderinger er presentert i denne rapporten.

Ny OG21-strategi legges fram på OG21-forum 11.november

Den nye strategien legges fram på OG21-forum, 11.november 2021. Les mer om OG21-forum her.

For spørsmål om strategirevideringen, ta kontakt med OG21-sekretariatet.

Tidsplan for strategirevideringen

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2023, 03:23 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.