OG21-forum 2021 fikk fram hvor viktig ny teknologi er for videreutvikling av norsk petroleumsindustri

Ny teknologistrategi for norsk petroleumsnæring fra OG21 viser hvor viktig en sterk satsing på kunnskap og teknologi er for å videreutvikle næringen og bidra til reduserte klimagassutslipp.

Videoopptak fra konferansen.

Det årlige OG21-forumet ble holdt 11.november i Forskningsrådets lokaler i Oslo. Nær 300 deltok på konferansen, hvorav halvparten fulgte konferansen på direktesendt video.

Temaet i år var knyttet til den nye OG21-strategien "Neste kapittel". Strategien ble overrakt av Elisabeth B. Kvalheim, styreleder for OG21 og Senior Vice President Technology Management Oil & Gas i Equinor, til Arild Theimann, politisk rådgiver for Olje- og energiministeren.

– Ny teknologi og kunnskap blir svært viktig når vi skal opprettholde lønnsomhet og et høyt sikkerhetsnivå, samtidig som vi skal redusere klimagassutslipp med 50 prosent innen 2030, uttrykte Kvalheim under overrekkelsen.

Strategioverrekkelsen.png

Bilde: Styreleder for OG21, Elisabeth B. Kvalheim overrekker ny OG21-strategi til Arild Theimann, politisk rådgiver for Olje- og energiministeren

Den nye OG21-strategien beskriver hvordan teknologi og kunnskap blir viktig både i videreutviklingen av petroleumsindustrien og i annen industriutvikling i landet:

  • Verden vil etterspørre olje og gass i ti-årene som kommer, også gjennom en omstilling til lav-utslipps-samfunn. Norsk petroleumsnæring vil fortsette å kjempe om markedsandeler samtidig med at utslipp av klimagasser må reduseres betraktelig.
  • Klimagassutslipp hos sluttbrukere av petroleum må også ned. Petroleumsnæringen sitter på kunnskap og løsninger som kan bidra til det.
  • Kompetanse og teknologi fra petroleumsnæringen kan være med og danne grunnlaget for nye lavutslipps-industrier.

Et høydepunkt på konferansen var utdelingen av prisen "OG21 Technology Champion" for 2021. Prisen ble delt ut av Arild Theimann, og gikk i år til to personer: Tao Yang fra Equinor og Nadir Azam fra Rambøll.

imagef9oh.png

Bilde fra utdelingen av OG21 Technology Champion prisen. Fra venstre: Nadir Azam fra Rambøll, Arild Theimann, Tao Yang fra Equinor, og Roy Ruså.

Behovet for raskere opptak av teknologi og betydningen av teknologi for industriutvikling, ble diskutert i paneldebatten hvor toppledere fra næringsliv, myndigheter og Forskningsrådet deltok, og i en egen samtale mellom ordstyrer for dagen Ann Christin Andersen og Kjetel Digre, CEO i AkersSolutions.

Debatten - alle fire.png

Bilde fra paneldebatten. Fra venstre: Torgeir Stordal fra Oljedirektoratet, Kristin Færøvik fra Lundin Energy, Mari Sundli Tveit fra Norges forskningsråd og Carri Lockhart fra Equinor.

Samtale med Kjetel Digre.png

Bilde: Kjetel Digre i samtale med Ann Christin Andersen om utvikling av både petroleumsindustrien og nye industrier.

Sju leverandører av spissteknologier var invitert til å stille ut under konferansen. De som deltok fysisk fikk rik anledning til å besøke utstillingen før, under og etter konferansen. Men også de som deltok digitalt fikk en følelse av å være med på utstillingen. Lucas Wessel som er student ved Universitetet i Stavanger, tok digitale deltakere med på en tur i utstillingsområdet hvor han snakket med utstillerne både om teknologi og framtidsutsikter.

Utstillingen Eelume.png

Bilde fra utstillingen: Konferansedeltakere i samtale med representanter fra Kongsberg Maritime / Eelume.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. juni 2023, 03:55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.