OG21 Technology Champion 2020

Vi har åpnet for nominering av kandidater til prisen "OG21 Technology Champion 2020". Prisen skal deles ut under OG21-forum, 11.november, og den skal gå til en person som har vært drivende for innføring av ny teknologi i løpet av de siste to årene.

OG21s Technology Champions 2019 (fra venstre): Roy Ruså (Petero), prisvinner Karl Johnny Hersvik ( direktør i AkerBP), olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og prisvinner Bjørn Rudshaug (prosjektleder i Equinor)

Teknologi er viktig for å forbedre norsk sokkels konkurransekraft og derved realisere verdipotensialet i de store ressursene vi har igjen på sokkelen og skape verdier for bedrifter og samfunnet. Raskt teknologiopptak skyldes ofte enkeltpersoner, ildsjeler, som står på og over tid er sentrale for at ny teknologi tas i bruk. I de litt større bedriftene er dette ofte slike som fagledere, prosjektledere og mellomledere. I de mindre kan det også inkludere toppledere.

OG21 har derfor innført prisen "OG21 Technology Champion". Kriteriene for tildelingen er:

 • Prisen går til en ildsjel fra forskningsmiljø, leverandørselskap eller oljeselskap i Norge.
 • Vinneren har klart å påvirke beslutninger slik at én eller flere nye teknologier med høyt verdiskapende potensiale for norsk sokkel, i løpet av de siste to årene har blitt tatt i bruk betydelig raskere og/eller bredere enn hva som er vanlig.

Vi har nå åpnet for nominering av kandidater til prisen. Nominasjoner sendes på e-post til sekretariatsleder for OG21, Gunnar H. Lille, ghl@rcn.no.

Nominasjonsfristen er 14.oktober 2020.

Nominasjoner bør inneholde og struktureres i henhold til følgende punkter:

 • Kandidatens navn og rolle i organisasjonen.
 • Kort beskrivelse av teknologien (max. halv side).
 • Kort beskrivelse av forretningspotensialet teknologien utløser i form av f.eks. reduserte kostnader, økt volum, aksellerert produksjon, lavere utslipp.
 • Kort beskrivelse av hvor og når teknologien ble tatt i bruk, og planene for videre utrulling.
 • Beskrivelse av kandidatens betydning og innsats for utvikling og implementering av teknologien. 

Juryen består av:

 • Roy Ruså, juryleder. Petoro og medlem i OG21-styret
 • Runar Rugtvedt, Norsk Industri
 • Ragnhild Holme, Oljedirektoratet
 • Erik Reiso, Rystad Energy
 • Gunnar H. Lille, OG21-sekretariatet.