OG21 Technology Champion 2020

Prisen "OG21 Technology Champion 2020" skal deles ut under OG21-forum, 11.november. Den går til en person som har vært drivende for innføring av ny teknologi i løpet av de siste to årene.

Teknologi er viktig for å forbedre norsk sokkels konkurransekraft og derved realisere verdipotensialet i de store ressursene vi har igjen på sokkelen og skape verdier for bedrifter og samfunnet. Raskt teknologiopptak skyldes ofte enkeltpersoner, ildsjeler, som står på og over tid er sentrale for at ny teknologi tas i bruk. I de litt større bedriftene er dette ofte slike som fagledere, prosjektledere og mellomledere. I de mindre kan det også inkludere toppledere.

OG21 har derfor innført prisen "OG21 Technology Champion". Kriteriene for tildelingen er:

  • Prisen går til en ildsjel fra forskningsmiljø, leverandørselskap eller oljeselskap i Norge.
  • Vinneren har klart å påvirke beslutninger slik at én eller flere nye teknologier med høyt verdiskapende potensiale for norsk sokkel, i løpet av de siste to årene har blitt tatt i bruk betydelig raskere og/eller bredere enn hva som er vanlig.

Fristen for nominering av kandidater har nå gått ut, og vi har fått inn mer enn 20 gode nominasjoner! Det viser tydelig at vi har mange ildsjeler som brenner for teknologi i næringen.

Juryen holder på med å vurdere kandidatene. Juryen består av:

  • Roy Ruså, juryleder. Petoro og medlem i OG21-styret
  • Runar Rugtvedt, Norsk Industri
  • Ragnhild Holme, Oljedirektoratet
  • Erik Reiso, Rystad Energy
  • Gunnar H. Lille, OG21-sekretariatet.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. april 2023, 21.35 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.