OG21-strategien på PTils innovasjonsdag 9.mars

Den nye OG21-strategien, "Et nytt kapittel", presenteres på Petroleumstilsynets innovasjonsdag 9.mars 2022.

OG21 hadde tre innlegg på Petroleumstilsynets innovasjonsdag 9.mars.

Gunnar H. Lille, leder av OG21-sekretariatet, presenterer det store bildet om hvordan ny teknologi, anvendt på en sikker måte, vil styrke norsk petroleumsnæring i 10-årene som kommer.

Jan Roger Berg fra Lundin Energy og leder av OG21s teknologigruppe for boring, komplettering, intervensjon og P&A, skal snakke om spennende nye teknologimuligheter innen boresegmentet og hvordan sikkerheten forbedres gjennom innføring av nye teknologier.

Espen Forsberg Holmstrøm fra Forskningsrådet og leder av OG21s teknologigruppe for sikkerhet og arbeidsmiljø, skal snakke om behovet for sikkerhetsvurderinger når ny teknologi innføres, og også om hvordan risikometodikk kan bli enda bedre.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. juli 2024, kl. 17.00 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.