OG21-forum 2022

Det årlige OG21-forumet ble holdt 16.november i Forskningsrådets lokaler i Oslo. Det var full sal med over 150 deltakere. I tillegg deltok nær 100 på den direktesendte streamingen.

Opptak fra konferansen ligger her.

Temaet i år var knyttet til nye rapporter fra DNV og OG21 om lavutslipps-teknologi for norsk sokkel.

Flere av foredragsholderne tok opp at energimarkeder globalt og i våre nærområder preges av usikkerhet både på kort og lengre sikt. Vi har flere utfordringer samtidig - ikke bare skal vi redusere klimagassutslipp og gå gjennom en krevende energiomstilling, vi skal også sørge for lave nok priser og forsyningssikkerhet.

Vi fikk høre at det ikke nødvendigvis er noe motsetningsforhold mellom løsningene på utfordringene. Omstillingen av energisystemet i EU, som akselereres av krigen i Ukraina og EUs ønske om å bli uavhengig av russisk energi, skal både bedre forsyningssikkerheten og gi lavere utslipp i tråd med EUs ambisjoner om 55% kutt i klimagassutslipp innen 2030 og klimanøytralitet i 2050.

Et annet gjennomgående tema var at Norge er i en særstilling som pålitelig energileverandør til Europa. EU ønsker så mye norsk gass som Norge kan levere i mange år framover. Det skal vi levere, men vi må også forberede oss på å kunne levere gassen dekarbonisert. Da blir teknologier som CCS og blått hydrogen viktig, og de verdikjedene må modnes fram nå.

Her hjemme skal Norge redusere sine klimagassutslipp, og det omfatter også utslippene fra sokkelen. Stortinget har satt mål om 50% reduksjon innen 2030. Både DNV og OG21 konkluderte med at vi ikke kommer utenom elektrifisering fra land for å få det til. Men den elektriske kraften er ettertraktet, og petroleumsnæringen bør sammen med myndighetene se på om nye teknologier som havvind og gasskraft med CCS kan akselereres til å gi større bidrag innen 2030 enn det som ligger i planene nå. Energieffektivisering vil i alle tilfeller være viktig, og OG21 trakk spesielt fram reduksjon av vannproduksjon og separasjon i brønn eller på havbunn som spesielt viktige teknologier.

Det var også en utstilling av høyteknologi-løsninger på årets OG21-forum. Konferansedeltakerne fikk underveis i konferansen, gleden av å kunne snakke med tilbydere av viktige teknologier for framtida:

Utstillere logo (2).JPG

Lenker til OG21s og DNVs rapporter:

 

Noen bilder fra forumet:

OG21-åpning2-16112022.jpg

OG21-Aasdalen-16112022.jpg

OG21-panel-16112022.jpg

OG21-Wærness-16112022.jpg

OG21-utstilling1-16112022.jpg

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. mai 2024, kl. 05:21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.