Nye OG21-rapporter om lavutslippsteknologi

Petroleumsnæringen skal redusere sine klimagassutslipp med 50% innen 2030. OG21 og DNV har vurdert hvilke teknologier som kan bidra til at målet nås.

De nye rapportene fra OG21 og DNV ble lansert på OG21-forum 16.november.

Rapportene kan lastes ned her:

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 09.50 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.