Ny rapport om forsyningssikkerhet

En ny rapport fra Rystad Energy, utført på oppdrag fra OG21, viser hvor viktig norsk energi er for energisikkerhet i Europa. Kommentarutkastet ble presentert på OG21-forum, 16.november 2023. Vi fikk i ettertid inn gode kommentarer, og den oppdaterte rapporten som tar hensyn til disse, er nå lagt ut.

Den økte betydningen av norsk sokkel for europeisk energisikkerhet har motivert OG21 til å gjennomføre en studie om hvor viktig teknologi og kunnskap er for å sikre norske energileveranser.

Studien er utført i samarbeid med Rystad Energy. Rapporten fra Rystad Energy peker på tre områder som spesielt viktige:

  1. Naturgassleveranser som både i dag og fram mot 2040 vil stå for 25-30% av Europeisk gassetterspørsel, og som er kritisk for europeisk energisikkerhet
  2. Offshore vind som er en nøkkelteknologi for elektrifiseringen som skal til for å nå klimamål nasjonalt og for petroleumsnæringen
  3. CCS som er en nøkkelteknologi for å dekarbonisere bruken av naturgass, spesielt innenfor kraftproduksjon og i industriprosesser  

Lenke til rapport fra Rystad Energy

Lenke til OG21s oppsummeringsnotat

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juni 2024, kl. 00.56 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.