Ny rapport om forsyningssikkerhet

En ny rapport fra Rystad Energy, utført på oppdrag fra OG21, viser hvor viktig norsk energi er for energisikkerhet i Europa. Kommentarutkastet ble presentert på OG21-forum, 16.november 2023. Vi fikk i ettertid inn gode kommentarer, og den oppdaterte rapporten som tar hensyn til disse, er nå lagt ut.

Den økte betydningen av norsk sokkel for europeisk energisikkerhet har motivert OG21 til å gjennomføre en studie om hvor viktig teknologi og kunnskap er for å sikre norske energileveranser.

Studien er utført i samarbeid med Rystad Energy. Rapporten fra Rystad Energy peker på tre områder som spesielt viktige:

  1. Naturgassleveranser som både i dag og fram mot 2040 vil stå for 25-30% av Europeisk gassetterspørsel, og som er kritisk for europeisk energisikkerhet
  2. Offshore vind som er en nøkkelteknologi for elektrifiseringen som skal til for å nå klimamål nasjonalt og for petroleumsnæringen
  3. CCS som er en nøkkelteknologi for å dekarbonisere bruken av naturgass, spesielt innenfor kraftproduksjon og i industriprosesser  

Lenke til rapport fra Rystad Energy

Lenke til OG21s oppsummeringsnotat

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. april 2024, kl. 09:06 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.