Utkast til ny OG21-strategi lagt ut

OG21-strategien revideres. Ny OG21-strategi legges fram på OG21-forum 11.november.

OG21 har i løpet av første halvår, 2021, arbeidet med den nye OG21-strategien. Vi har gjennomført industrimøter, hentet innspill gjennom en åpen innspillsprosess, og gjennomført arbeidsmøter i våre teknologigrupper.

Utkastet til ny strategi ble 17.august lagt ut for kommentering, med kommentarfrist 21.september. Kommentarrunden er avsluttet. OG21 behandler nå kommentarene, og ferdig versjon av strategidokumentet legges fram på OG21-forum 11.november.

OG21 har samarbeidet med Rystad Energy gjennom utviklingen av den nye strategien. Grunnlagsdokumentet fra Rystad Energy ligger her

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. desember 2021, 17.35 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.