Ny OG21-strategi klar for kommentering

OG21-strategien revideres. Utkastet er nå klart for kommentering.

OG21 har i løpet av første halvår, 2021, arbeidet med den nye OG21-strategien. Vi har gjennomført industrimøter, hentet innspill gjennom en åpen innspillsprosess, og gjennomført arbeidsmøter i våre teknologigrupper.

Utkastet til ny strategi er nå klart for kommentering. Alle er velkomne til å gi innspill og kommentarer innen fristen 21.september. Strategien er skrevet på engelsk, men kommentarer kan gis enten på engelsk eller norsk.

OG21 foretrekker om innspill og kommentarer gis gjennom dette innspillsskjemaet, men de kan også sendes på e-post til ghl@rcn.no.

OG21 har samarbeidet med Rystad Energy gjennom utviklingen av den nye strategien. Grunnlagsdokumentet fra Rystad Energy ligger her. Vi presiserer at vi søker innspill til OG21s strategiutkast, og ikke til grunnlagsdokumentet fra Rystad Energy.