Innspillsmøter gjennomført

Rundt 100 personer deltok på OG21s åpne innspillsmøter 3.-4.februar.

OG21 mottok en rekke gode innspill til den nye OG21-strategien på de fire innspillsmøtene:

  • 3.februar, kl.09-11. Reduksjon av klimagassutslipp under produksjon og langs verdikjeder.
  • 3.februar, kl.13-15. Sikkerhet og arbeidsmiljø. 
  • 4.februar, kl.09-11. Kostnadseffektiv leting og drift. 
  • 4.februar, kl. 13-15. Digitalisering og automasjon.  

Lysark fra møtene som også inneholder nedtegnelser av muntlige innspill i møtene, er tilgjengelig her.

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. juni 2023, 02:03 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.