Innspillsmøter

OG21 reviderer strategien i 2021, og inviterer til åpne innspillsmøter 3.-4.februar.

Interesserte kan melde seg på via denne lenken.

Innspill kan også sendes inn i forkant av møtene. Lenke til det generelle innspillsskjemaet.

 

Følgende tema-møter er planlagt:

 • 3.februar, kl.09-11. Reduksjon av klimagassutslipp under produksjon og langs verdikjeder. Lenke til Teams-møte.
 • 3.februar, kl.13-15. Sikkerhet og arbeidsmiljø. To-delt: (i) reduksjon av storulykkerisko, (ii) bedring av arbeidsmiljø. Lenke til Teams-møte.
 • 4.februar, kl.09-11. Kostnadseffektiv leting og drift. To-delt: (i) Boring, brønn og P&A, (ii) undergrunnsforståelse. Lenke til Teams-møte.
 • 4.februar, kl. 13-15. Digitalisering og automasjon. Fjernstyring, ubemanna/lav-bemanna installasjoner, automasjon. Lenke til Teams-møte.

Alle møtene har følgende format:

 • Velkommen. 5 min.
 • Omfang og tidsplan for strategirevideringen. 10 min.
 • Innledning om temaet. 15 min.
 • Fasilitert diskusjon, 75 min.
 • Sammendrag og neste steg, 15 min.

Innspill og diskusjoner vil struktureres rundt:

1. Teknologibehov:

 • Forslag og mulige effekter
 • Hindringer for utvikling
 • Hindringer for bred anvendelse

2. Kunnskapsbehov:

 • Forslag
 • Hindringer for utvikling og bred anvendelse

Innspill kan gjerne sendes inn i forkant av møtene, enten på e-post til OG21s sekretariat, eller ved bruk av det generelle innspillsskjemaet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2023, 21:51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.