Innspillsmøter

OG21 reviderer strategien i 2021, og inviterer til åpne innspillsmøter 3.-4.februar.

Interesserte kan melde seg på via denne lenken.

Innspill kan også sendes inn i forkant av møtene. Lenke til det generelle innspillsskjemaet.

 

Følgende tema-møter er planlagt:

 • 3.februar, kl.09-11. Reduksjon av klimagassutslipp under produksjon og langs verdikjeder. Lenke til Teams-møte.
 • 3.februar, kl.13-15. Sikkerhet og arbeidsmiljø. To-delt: (i) reduksjon av storulykkerisko, (ii) bedring av arbeidsmiljø. Lenke til Teams-møte.
 • 4.februar, kl.09-11. Kostnadseffektiv leting og drift. To-delt: (i) Boring, brønn og P&A, (ii) undergrunnsforståelse. Lenke til Teams-møte.
 • 4.februar, kl. 13-15. Digitalisering og automasjon. Fjernstyring, ubemanna/lav-bemanna installasjoner, automasjon. Lenke til Teams-møte.

Alle møtene har følgende format:

 • Velkommen. 5 min.
 • Omfang og tidsplan for strategirevideringen. 10 min.
 • Innledning om temaet. 15 min.
 • Fasilitert diskusjon, 75 min.
 • Sammendrag og neste steg, 15 min.

Innspill og diskusjoner vil struktureres rundt:

1. Teknologibehov:

 • Forslag og mulige effekter
 • Hindringer for utvikling
 • Hindringer for bred anvendelse

2. Kunnskapsbehov:

 • Forslag
 • Hindringer for utvikling og bred anvendelse

Innspill kan gjerne sendes inn i forkant av møtene, enten på e-post til OG21s sekretariat, eller ved bruk av det generelle innspillsskjemaet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. september 2022, 20.30 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.