Årets dypdykkstudie 2022

OG21 setter hvert år søkelys på et utvalgt emne med stor strategisk betydning for norsk petroleumsvirksomhet. I år dreier temaet seg om lavutslippsløsninger både for driftsfasen og langs verdikjeder for olje og gass.

OG21-strategien fra 2021 er tydelig på at reduksjon av klimagassutslipp i forbindelse med petroleumsproduksjonen har topp prioritet. Industrien og myndighetene har satt høye mål og ambisjoner, og ny kunnskap og teknologi er viktig for å nå målene på en mest mulig kostnadseffektiv måte.

OG21-strategien viser at utslipp også hos sluttbruker må ned, både for at klimamål skal nås og for å sikre markedet for norsk petroleum i 10-årene som kommer.

Elektrifisering står sentralt for å redusere klimagassutslipp, spesielt med tanke på å møte 2030-målet om 50% reduksjon. Samtidig skal andre sektorer også elektrifiseres. For å få til dette må etterspørselsøkningen balanseres med tilgang på ny kraft og kapasitet for å overføre kraft. Utviklingen vil kunne gi perioder med ubalanse og påfølgende diskusjoner om hastighet på energiomstillingen.

Dette er bakgrunnen for årets OG21-dypdykkstudie. OG21 har engasjert DNV til å skaffe fram data og analyser.  Grunnlaget fra DNV brukes i OG21 arbeidsmøter og også for å gi innspill til OG21s egen rapport.

Utkastet til rapport fra DNV lå ute for kommentering fram til 19.september. Rapporten blir nå oppdatert, og både DNV-rapporten og OG21s sammendragsrapport legges fram på OG21-forum, 16.november.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 11.42 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.