OG21-strategien

OG21-strategien setter retning for offentlig støtte til petroleumsforskning i Norge. I tillegg påvirker den FoU-planer og -tiltak i industrien og hos forskningsinstitutter og universiteter.

OG21-strategien oppdateres hvert 5.år. Siste oppdatering er fra 2016.

Strategien er skrevet på engelsk. Sammendraget er oversatt til norsk. Både strategidokumentet og det norske sammendraget kan lastes ned fra vedlagte lenker.

 

Oppsummerende bilde av OG21-strategien med visjon, mål og hovedprioriteringer
Sammendrag av OG21-strategien