TTA3 - Boring, komplettering og intervensjon

TTA3 er én av OG21s fire teknologigrupper (Technology Target Areas - TTAer).

Leder: Jan Roger Berg, Lundin

Medlemmer: 

 • Cecilie Drange, ApplySørco
 • Eirik Møgedal, Lloyd's Register
 • Hans Magnus Bjørneli, Schlumberger
 • Jan Butler Wang, Oljedirektoratet
 • Johan Kverneland, Total
 • Kent Allan Dahle, Halliburton
 • Knut Steinar Bjørkevoll, Sintef
 • Marianne Høie, Equinor
 • Rune Hatleskog, Shell
 • Sigmund Stokka, NORCE
 • Tore Endresen, Petroleumstilsynet