TTA1 - Energieffektivitet og miljø

TTA1 er én av OG21s fire teknologigrupper (Technology Target Areas - TTAer).

Leder: Valborg Birkenes, Wintershall

Medlemmer:

  • Alfred Hansen, Universitetet i Tromsø
  • Andreas Tomasgaard, Oljedirektoratet
  • Eilen Arctander Vik, Aquateam
  • Eirik Sønneland, Valide
  • Geir Olav Fjeldheim, Lundin
  • Hanne Greiff Johnsen, Equinor
  • Ivar Singsaas, Sintef
  • Luke Purse, AkerSolutions
  • Martin Jensen, Shell