Energieffektivitet og miljø.

Leting og økt utvinning

Boring, komplettering og intervensjon.

Produksjon, prosessering og transport.