16. nov

OG21-forum 2022

Når:

Onsdag, 16.november, kl.09-17

Hvor:

Digitalt og Norges forskningsråd, Drammensveien 288, Lysaker

Arrangementstype:

Konferanse

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

14.november

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Om arrangementet

På OG21-forum 2022 skal vi diskutere:

  • Hvordan petroleumsnæringen kan bidra med ny kunnskap og teknologi for å øke forsyningssikkerhet, redusere klimagassutslipp og skape verdier for selskaper og samfunnet.
  • Mulighetene som ligger i akselerering av ny teknologi for å dempe en gryende konflikt om krafttilgang.

Bakteppet for diskusjonen er:

  • Det norske samfunnet og petroleumsnæringen skal redusere klimagassutslipp med 50% fram mot 2030. Energieffektivisering er et viktig tiltak som tar petroleumsnæringen et stykke på vei. Teknologier som offshore CCS har stort potensiale, men kan vi få effekter av det allerede innen 2030? Det vi vet virkelig monner i tiden fram mot 2030, er elektrifisering av sokkelen.
  • Men petroleumsnæringen er ikke alene om elektrifisering. Landbasert industri elektrifiseres, transportsektoren elektrifiseres, og ny kraftkrevende industri som batterifabrikker og datasentre ønskes etablert. For å unngå kraftunderskudd må det bygges ut mye fornybar kraft, og spesielt havvind kan bli viktig. Kraftutveksling med utlandet har fått stor oppmerksomhet i lys av høye kraftpriser, men er en viktig driver for å få økonomi i havvind-utbygginger.
  • Krigen i Ukraina har gjort energibildet enda mer komplekst. EU ønsker mer norsk gass for å gjøre seg uavhengig av russisk gass. I tillegg vil EU øke fornybarsatsingen og akselerere produksjon og bruk av grønt hydrogen. Norge blir i dette bildet en enda viktigere energipartner for EU.

Som vanlig har vi fått med oss toppfolk fra myndigheter og næringsliv til å diskutere utfordringer og løsninger for utviklingen av petroleumsnæringen.

Merk: Nytt av året er at du ved påmelding også velger en gruppe du vil delta i. Det vil bli en gruppesesjon midt på dagen hvor du kan være med på å gi innspill til og diskutere temaet for gruppen din. Diskusjonen vil faktisk starte i forkant av forumet, og innspill kan gis på OG21s LinkedIn-side fra omtrent midten av oktober. De som deltar fysisk velger mellom disse tre gruppene:

  1. Elektrifisering: Tilgang på elektrisk kraft, havnett, akselerere offshore vind. Møterom Frisch 1 + Frisch 2. 
  2. Energieffektivisering: vannhåndtering, varmeintegrasjon, dreneringsstrategi, digitalisering. Møterom Abel 1 + Abel 2. 
  3. De-karbonisering norsk gass: CCS, onshore/offshore, lavutslipp kraft, blå hydrogen. Møterom Abel 3.

De som deltar digitalt deltar alle i gruppe 4: Sikre langsiktige gassleveranser: leting, feltutvikling, transport. Gruppen ledes fra møterom Hassel 2.

Prisen "OG21 Technology Champion 2022" deles ut på forumet. Du kan lese mer om prisen og hvordan du nominerer kandidater her.

Ved spørsmål, kontakt:

Hanne Marie Nilsson, hmn@forskningsrådet.no, tlf.: 984 85 248

 

Vi oppfordrer folk som har symptomer på luftveissykdom til å ikke møte opp fysisk, men heller følge konferansen digitalt via strømmelenken som blir lagt ut.

Program

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. september 2022, 20.03 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.